ČESTAV SK s.r.o.

ČESTAV SK s.r.o.

Výroba a predaj - cestné panely, betónové vodomerné šachty, betónové ploty, betónové žumpy a zberné nádrže, studničné skruže, betónové lego kocky.

Predaj a doprava -  štrk, piesok, drvené lomové kamenivo - makadam a Dunajské plavené kamenivo.     

 


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ČESTAV SK s.r.o.
Sekule 668
908 80, Sekule
IČO: 46641289

Kontakt

Telefón: +421 905 222 028
E-mail: anton@cestav.sk
Web: www.cestav.sk

Otváracia doba

Pondelok  7.00-12.00  13.00 -17.00

Utorok      7.00-12.00  13.00 -17.00

Streda      7.00-12.00  13.00 -17.00

Štvrtok     7.00-12.00  13.00 -17.00  

Piatok      7.00-12.00  13.00 -17.00

Sobota     8.00-12.00

Kontakt:  +421 918 378 386 , martin@cestav.sk

O nás

Spoločnosť ČESTAV  SK s.r.o. zahájila v roku 2014 výrobu transportbetónu a betónových zmesí rôznych tried a konzistencií. Naša spoločnosť poskytuje zároveň aj dopravu betónu vo veľkokapacitných domiešavačoch a čerpanie betónu betónpumpou.

Vyrábame a predávame cestné panely, betónové vodomerné šachty, betónové ploty, betónové žumpy a zberné nádrže, studničné skruže, betónové lego kocky. S výrobou cestných panelov začala naša spoločnosť v roku 2015.

Predávame a rozvážame štrk, piesok, drvené lomové kamenivo-makadam a Dunajské plavené kamenivo.

 

Sortiment

Betón - betónové zmesi vyrábame podľa STN 206-1 s pevnosťami od C 8/10 po C 25/30 so zvýšeným priesakom v rôznych konzistenciách od suchého, cez zavlhnutý až po čerpateľný.

 

STN EN 206-1                                Staré označenie

C 8/10                                                  C10

C10/15                                                  B15

C 15/20                                                B20

C 20/25                                                B25

C 25/30                                                B30

C 25/30 max. priesak 50 mm        B30 vodostavebný

C 30/37                                                B37

Výroba betónu je plne automatizovaná. Dodané množstvo a kvalita sa dá spätne overiť, čím vylučujeme príp.pochybnosti o množstve a kvalite dodaného betónu.

 

Štrk a piesok:

  • Plavený kameň
  • Drvený kameň
  • Piesok a štrk

Betónové výrobky:

  • Zámková dlažba
  • Obrubníky
  • Debniace tvárnice
  • Betónové ploty
  • Cestné panely
  • Vodomerné šachty
  • Ostatný materiál

   

Doprava a mechanizácia

Dopravu betónu zabezpečujeme domiešavačmi o objeme 6 , 7  a  9 m³ značky TATRA a IVECO.

Tiež poskytujeme čerpanie betónu betónpumpou Schwing do vzdialenosti 17 m. V prípade potreby zabezpečujeme aj betópumpy s dlhším ramenom podľa požiadaviek zákazníka.

Betón sa vyrába na plneautomatizovanej betonárni SB 20 s hodinovým výkonom 20 m³ za hodinu. Betonáreň je riadená počítačovým systémom ME- 30C/S od firmy Martek elektronik.

Kvalita

Kvalita betónu je kontrolovaná v certifikovanoim laboratóriu QUALIFORM Slovakia Bratislava Csk 112, v súlade s normou  STN 206-1.

Certifikáty