JÓPARTNER-2008 Kft.

Firma Jópartner-2008 Kft. sa špecializuje na zásobovanie betonární ich súčiastkami. Medzi našich dovozcov patrí DETLOFF GmbH, známi ako odborník riešení pre odolnosť voči opotrebovávaniu, ako na nemeckom tak i na francúzskom trhu. V Maďarsku a na Slovensku sa predstavil v oblasti zásobovania pre betonárne a obaľovne (asfalt), no neustále sa snažíme otvárať naše brány aj do iných smerov (napr. do oblasti baníctva).

Ako nás kontaktovať?

Adresa

JÓPARTNER-2008 Kft.
Bartók Béla u. 3
2903, Komárom
IČO: 11-09-013831

O nás

Dôraz kladieme hlavne na riešenie skutočných problémov našich klientov. Naša ponuka je širokospektrálna, takže na jeden problém vieme ponúknuť aj viacero riešení, pri čom rozhodnutie je na klientovi. Ak je potrebné, vieme pomôcť aj pri preskúšaní jednotlivých už nainštalovaných produktov. Smažíme sa vytvárať dlhodobé partnerské vzťahy, ktorých základom je rešpektovanie vzájomných cieľov. Naše produkty a služby zastupujú vysokú úroveň kvality, čo odôvodňuje samozrejme aj vyššiu cenovú kategóriu. Sme toho názoru, že bezdôvodné znižovanie cien, by v konečnom dôsledku pocítili naši partneri, pretože pod istou cenovou hranicou nie je možné zabezpečiť kvalitu produktov. Veľký význam má pre nás osobné stretnutie, taktiež pravidelné udržiavanie kontaktu s klientom. So slovenskými partnermi môže komunikácia prebiehať v slovenskom, maďarskom alebo anglickom jazyku.

Sortiment

 • Nadčasové, oderu odolné náhradné diely a vložky pre betónové miešačky:
  • Vložky do miešačiek
  • Lopaty, stierače a chrániče
tányérkeverő kerámia béléssel.jpg
 
1kertengelyesk.jpg
 • Nové a použité stroje a súčiastky pre stacionárne betonárne:
  • Miešačky
  • Radové zásobníky 
  • Dopravníky 
  • Silá
 
emc38m1.jpg
 
soradagoloalva.jpg
 
ujsilok.jpg
 
 • Ostatné konštrukčné prvky

 

Doprava a mechanizácia

1. V prípade záujmu o konkrétny produkt, dávame v každom prípade písomnú ponuku.
2.V ponuke sú obsiahnuté náklady vrátane donášky.
3.V prípade akceptácie ponuky, si z Vašej strany vyžadujeme písomnú objednávku.
4.Po obdržaní písomnej objednávky a konzultácii s našimi dodávateľmi o očakávanom termíne dovozu, Vám pošleme písomné potvrdenie Vašej objednávky.
5.Ako náhle budú súčiastky pripravené na doručenie, e-mailom Vám pošleme zálohovú faktúru.
6.Po uhradení zálohovej faktúry sa okamžite postaráme o donášku a poštou Vám pošleme riadnu, na zúčtovanie vhodnú faktúru. ( Podľa našich skúseností, dovoz trvá 3-5 pracovných dní.) 
7.Záruka
Priebeh výroby nami distribuovaných produktov je pod spoľahlivou kontrolou, navyše každý jeden výrobok absolvuje zvláštnu kontrolu kvality. Napriek tomu nie je vylúčené, že sa do obehu dostanú aj chybné diely. V tomto prípade Vás žiadame o písomné oznámenie, aby sme sa mohli postarať o výmenu toho ktorého produktu. Záruka sa však nevzťahuje na poškodenie spôsobené nevhodným uskladňovaním, alebo neodbornou inštaláciou, taktiež na prirodzené škody (opotrebenia) vzniknuté pri bežnom použití.

Kvalita

Naše produkty a služby zastupujú vysokú úroveň kvality, čo odôvodňuje samozrejme aj vyššiu cenovú kategóriu. Sme toho názoru, že bezdôvodné znižovanie cien, by v konečnom dôsledku pocítili naši partneri, pretože pod istou cenovou hranicou nie je možné zabezpečiť kvalitu produktov.

 

Našim hlavným dovozcom je DETLOFF GmbH, známi ako odborník na riešenia odolnosti voči opotrebovávaniu, ako na nemeckom tak i na francúzskom trhu. 

Certifikáty