KAROVIČ s.r.o. – betonáreň Senica

KAROVIČ s.r.o. – betonáreň Senica

Výroba betónu, preprava betónu (transportbetónu), výroba a dodávka betónových prefabrikátov, odborná technická pomoc a riešenie pri plánovaní projektov a realizácii stavieb.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

KAROVIČ s.r.o. – betonáreň Senica
Štefánikova 52
905 01, Senica
IČO: 36724572

Kontakt

E-mail: senica@karovic.sk
Web: www.karovic.sk

O nás

Spoločnosť Karovič pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992.

Prevažujúcou činnosťou firmy je výroba a preprava betónových zmesí (transportbetónu). Ďalej sa firma zaoberá výrobou a dodávkou betónových prefabrikátov pre nosné, nenosné a doplnkové konštrukcie občianskych i priemyselných stavieb. Ponúkame odbornú technickú pomoc a riešenie pri plánovaní projektov a realizácii stavieb.

Sortiment

·         Betónové zmesi

o    betón v pevnostných triedach C8/10 – C35/45

o    betón  pre rôzne stupne vplyvu prostredia

o    betón s maximálnym priesakom 50 mm podľa STN EN 12390-8 (vodotesný)

o    betón pre cementobetónové kryty vozoviek (podľa STN 73 6123)

o    hydraulicky stmelené zmesi (CBGM STN EN 14227-1)

o    betón s farebným pigmentom

o    betón podľa požiadaviek zákazníka(BPPZ)

o    drátkobetón

o    betón s polypropylénovými vláknami

o    cementobetónové potery

o    ľahčený betón (perlitbetón, ekostyrénbetón)

 

·         Hrubá stavba

o    murovací sytém

o    šalovací systém

o    montovaný stropný systém

o    filigránový stropný systém

o    komínový systém

 

·         Betónové výrobky

o    vodomerná šachta

o    betónové prefabrikáty

o    doplnkový sortiment

Kvalita

Certifikát systému manažérstva
Spoločnosť Karovič vlastní certifikáty ISO 14001:2004 (systém environmentálneho manažérstva) a ISO 9001:2008 (systém manažérstva kvality).
 

Certifikáty