ORNOX Invest, s.r.o.

ORNOX Invest, s.r.o.

Ťažba lomového kameňa, výroba drveného kameniva (usadená hornina - druhohorný vápenec)


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ORNOX Invest, s.r.o.
kameňolom Podbranč
906 05, Podbranč
IČO: 36 791 296

O nás

Kameňolom je ideálne situovaný pre zásobovanie širšieho okolia: Senica, Myjava, Skalica, Holíč, Stará Turá a Juhomoranského kraja (ČR) : Hodonín, Uherské Hradiště až Brno. 

ORNOX Invest, s.r.o. je vlastníkom 90% pozemkov na ktorých sa rozprestiera dobývací priestor, ostatné pozemky sú v dlhodobom prenájme. Sociálne zázemie tvorí budova v ktorej sa nachádzajú šatne, kancelária, jedáleň a sociálne zariadenia. V dobývacom priestore sú rozvody el. energie slúžiace na pripojenie technológií na jednotlivých ťažobných etážach a sklad výbušnín s povolenou kapacitou 1 000 kg thavín. V areáli RD Podbranč je firma vlastníkom podzemnej nádrže PHM s kapacitou 30 000 l, vrátnice s jednoduchou mostovou váhou a administratívnej budovy ktorá prešla čiastočnou rekonštrukciou (kancelárie, šatne, sociálne zariadenia). Budovu dielní má firma v dlhodobom prenájme.

Surovina je dobývaná spôsobom stanoveným v POPD. V súčasnej dobe sú v lome vytvorené 3 etáže. Na etáži 310 mnm. bude ťažba v roku 2010 ukončená, ostaté sú vo fáže bežnej ťažby. Primárne rozpojovanie horniny sa vykonáva pomocou trhacích prác. Nadmerné kusy nerastu sú rozpojované sekundárne pomocou trhacích prác malého rozsahu, alebo pomocou iných deštrukčných metód (rýpadlo, búracie kladivo, rozbíjanie oceľovou guľou). Rozpojený materiál je priamo na mieste nakladaný do mobilnej technologickej linky k spracovaniu. Výroba drveného kameniva sa realizuje na mobilných technologických zariadeniach, ktoré sú usporiadané do technologických zostáv podľa požiadaviek na kvalitu a veľkosť frakcie.

Sortiment

lomový kameň,

drvené kamenivo:

 

 • Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierkom staviteľstve a pri výstavbe ciest  - EN 13242
  • frakcie: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63, 0/16
 • Kamenivo do betónu - EN 12620 
  • frakcie: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 0/16
 • Kamenivo do malty - EN 13139 
  • frakcie: 0/4
 • Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch - EN 13043  
  • frakcie: 0/4, 4/8, 8/11, 8/16, 16/32

Doprava a mechanizácia

V areáli kameňolomu sa nachádza technologická linka:

 • stacionárny drvič 
 • rotačný triedič  
 • zásobníky na výrobu stavebného kameniva, ktorá sa v súčasnosti využíva iba okrajovo.

Certifikáty