Ing. Marián Sahul STAVEKO - prevádzka 951 21 Rišňovce 4

Ing. Marián Sahul STAVEKO - prevádzka 951 21 Rišňovce 4

Komplexná stavebná činnosť, výstavba infraštruktúry - vodovody, kanalizácie, výstavba ČOV a komunikácie, výstavba priemyselných objektov a bytová výstavba, výroba betónových zmesí, kanalizačné šachty - prefabrikované výrobky, ohýbanie betonárskej ocele.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

Ing. Marián Sahul STAVEKO - prevádzka 951 21 Rišňovce 4
Rišňovce 4
9521 21, Rišňovce
IČO: 14410923

O nás

Firma STAVEKO, so sídlom Rišňovce č. 4, okres Nitra vznikla v roku 1991. Počas svojho pôsobenia na slovenskom trhu sa vypracovala na jednu z najúspešnejších stredných stavebných firiem a je schopná splniť Vaše individuálne požiadavky, prispôsobiť sa súčasným požiadavkám stavebného trhu. 

Zaoberáme sa komplexnou výstavbou infraštruktúry ako sú vodovody, kanalizácie, výstavba ČOV a komunikácie. Taktiež sa zaoberáme výstavbou priemyselných objektov a bytovou výstavbou. Disponujeme všetkými potrebnými certifikátmi.

Požadovaná kvalita, prijateľná cena, dodržiavanie termínov a doprava tovaru na miesto určenia sú hlavnými piliermi našej práce, z ktorých vychádzame pri každom jednaní s našimi obchodnými partnermi.

Dúfame, že uvedené informácie prispejú k tomu, že získate potrebný prehľad o štruktúre firmy a nami ponúkaných produktoch a službách.

POLITIKA integrovaného manažérskeho systému

Sortiment

Stavebná činnosť

Komplexná dodávka diela:

 • komplexné dodávky stavieb občianskej vybavenosti
 • komplexná realizácia verejných a interných inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plynovod, nn vedenia,...)
 • tlakové skúšky vodovodov a kanalizácií, preplach a dezinfekcia vodovodov
 • priemyselné stavby bytové stavby
 • občianske stavby a ich zmeny
 • nosné skelety všetkých druhov stavieb z liateho betónu, prefabrikátov aj ocele
 • dodávka a realizácia stavieb na kľúč

Pozemné stavby:

 • pozemné a inžinierske stavby
 • drobné stavby cestnej infraštruktúry (chodníky, parkoviská, oprava vozoviek, prístupové komunikácie) technologické stavby
 • rodinné domy
 • drevostavby
 • zakladanie stavieb
 • nosné skelety stavieb z liateho betónu, prefabrikátov, aj ocele
 • debniace práce (betonárske) - systém ISD NOE
 • rekonštrukcie budov
 • realizácia interiérových systémov vykurovania
 • rekonštrukcie a zatepľovanie objektov pozemného staviteľstva

Ekologické a vodohospodárske stavby:

 • komplexná výstavba ČOV
 • výstavba technologických objektov (čerpacie stanice, automatické tlakové stanice, armatúrne šachty…)
 • výstavba vodovodných a kanalizačných prípojok
 • inštalácia zdravotechniky
 • vodovody, vodojemy, AT - stanice a úpravne vody
 • regulácia tokov a riek, sanácia svahov a vodných nádrží s ílovými zátkami
 • uzatváranie a rekultivácie skládok tuhého komunálneho odpadu
 • realizácie protipovodňových ochranných opatrení

Betón

 • výroba betónových zmesí vo vlastnom betonárskom centre - certifikované Betónové výrobky
 • kanalizačné šachty - prefabrikované výrobky

Betonárska oceľ

 • ohýbanie betonárskej ocele

Doprava a mechanizácia

Strojový a vozový park:

 • PÁSOVÉ RÝPADLÁ
 • KOLESOVÉ RÝPADLÁ
 • NAKLADAČE
 • DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY
 • OSTATNÉ MECHANIZMY

Kvalita

Disponujeme všetkými potrebnými certifikátmi.

POLITIKA integrovaného manažérskeho systému