TBG Slovensko, a. s. - Betonáreň Bratislava - Mlynské Nivy

TBG Slovensko, a. s. - Betonáreň Bratislava - Mlynské Nivy

Betonáreň SBM MINERAL PROCESSING GMBH, typové označenie: EUROMIX 2000 s objemom miešacieho bubna 2 m³. Celoročná výroba betónu na automatickej počítačom riadenej betonárni. Betonáreň je technicky prispôsobená aj na prevádzku v zimnom období.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

TBG Slovensko, a. s. - Betonáreň Bratislava - Mlynské Nivy
Mlynské Nivy 70 (areál společnosti Doprastav, a.s.)
821 05, Bratislava
IČO: 36283801

Otváracia doba

Po – Pia 6:30 – 18:30 hod. /v prípade potreby nepretržite/ .

O nás

Spoločnosť TBG Slovensko, a. s. (pôvodne TBG Doprastav,a.s,) pôsobí na slovenskom trhu od 1.5.2006, kedy bola založená ako dcérska spoločnosť Doprastavu a.s. a Českomoravského betónu a.s. Spoločnosť TBG Slovensko, a. s., ktorá prevzala pod svoju správu všetky betonárne, strojné a dopravné zariadenia zabezpečujúce výrobu, transport a čerpanie betónu zo spoločnosti Doprastav a.s.

Čerpanie betónov pre TBG Slovensko, a. s. zabezpečuje naše stredisko Betónpumpy a doprava  www.betonserver.sk/tbg-slovensko-betonpumpy

Sortiment

Betón podľa STN EN 206 

v širokých pevnostných triedach a druhoch od C 8/10  až po C 55/67 so stupňom vplyvu prostredia podľa  požiadavky:

betón bez nebezpečenstva:

  · korózie, alebo porušenia prostredia - X0

  · korózie výstuže vplyvom karbonatácie XC1 – XC4

  · korózie výstuže vplyvom chloridov, nie však z morskej vody XD1 – XD3

  · korózie betónu – striedavého pôsobenie mrazu a rozmrazovania s rozmrazovacími prostriedkami alebo bez nich  XF1 – XF4

  · korózie betónu vplyvom chemického pôsobenia XA1 – XA3
 

Betón pre cemento-betónové kryty vozoviek : CB I, CB II, CB III  - STN 73 6123
Kamenivo spevnené cementom do podkladných vrstiev vozoviek : KSC I, KSC II - STN 73 6124

Stabilizácia cementom do podkladných vrstiev vozoviek : SC I, SC II - STN 73 6125

Hydraulicky stmelené zmesi, cementom stmelené zmesi pre podkladové vrstvy  C2/4; C5/6; C8/10 –STN EN 14227-1
Betón s umelým kamenivom (ekostyrén s obj. hm. 500-900 kg.m-3): EKB 500, EKB 700, EKB 900 – TO 08/0101
 

Betón s rôznym druhom cementu (CEM I , CEM II, CEM III,...)

Betón s kamenivom ťaženým, drveným, alebo kombinácia oboch,  s max. zrnom D4, D8, D16, D22 mm
Betón s použitím prísad plastifikačných,  super-plastifikačných, urýchľujúcich alebo spomaľujúcich tuhnutie a iných
Betón pre špeciálne technológie (striekaný betón, betón spracovaný finišerom do zvodidiel a žľabov)
Betóny s použitím výstuže z PP vlákien, alebo oceľových drátkov

Betóny sú vyrábané v súlade s platnými technickými špecifikáciami.

 

Značkové produkty

MALMIX® MC2,5, MC5, MC10 – EN 998-2 - čerstvé malty na murovanie a omietanie, určené sú pre spracovanie priamo na stavbe s dobou spracovateľnosti do 36 hodín.

ANHYMENT® CA-C20-F4, CA-C30-F5 - EN 13813– liaty poter zo síranu vápenatého so samo-nivelizačným účinkom, určený pre podlahy do vnútorných priestorov pod finálnu -  nášľapnú vrstvu , vhodný pre podlahové vykurovanie

CEMFLOW®  C20 –C30, F4- F6 – EN 13813 - cementový liaty poter so  samo-nivelizačným účinkom,  použiteľný aj pre podlahové vykurovanie.

PORIMENT® cementová  liata pena – moderný ľahký silikátový materiál pre výplne dier v konštrukcii, používa sa taktiež ako  vyrovnávacia,  spádová a tepelnoizolačná vrstva.

Doprava a mechanizácia

Dopravu po celom území  Slovenskej republiky zabezpečujeme prostredníctvom nášho strediska Betonpumpy a doprava - www.betonserver.sk/tbg-slovensko-betonpumpy

K doprave sa používajú autodomiešavače na podvozkoch Tatra, Mercedes a MAN s objemom bubnov od 3 m³ do 9 m³. Vďaka modernému software, ktorý napomáha riadiť dispečing autodomiešavačov, sa dosahuje znižovanie kilometrových nájazdov v doprave transportného betonu, a tým sa redukuje spotreba pohonných hmôt, emisií z prepravy a pochopiteľne tiež náklady vynaložené na dopravu.

 

Rozmerová tabulka mobilných čerpadiel (stiahnuť tu) 

 

http://www.transportbeton.cz/stahnout-soubor?id=5594

 

Najdôležitejšie podmienky pre nasadenie stroja - mobilného čerpadla:

 

http://www.transportbeton.cz/sluzby-ve-skupine/cerpani-a-doprava.html

 

Kvalita

Naša spoločnosť pri svojej výrobnej činnosti postupuje podľa technologických predpisov a dosahuje dlhodobo vysokú kvalitu výrobkov, ktoré štandardne spĺňajú európske a národné normy. Máme zavedený systém vnútropodnikovej kontroly a výrobky sú označené značkou zhody v zmysle zákona o stavebných výrobkoch č.90/98 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle výrobkových noriem. Kontrolu kvality a predpísané skúšky vykonajú pre nás nezávislé skúšobné akreditované laboratória, prevádzky spoločnosti sú certifikované notifikovanými osobami v zmysle legislatívy SR. Na základe dlhodobých skúseností s riadením a kontrolou kvality výrobkov a poskytovaných služieb sme sa rozhodli v roku 2008 pre zavedenie systému kvality podľa normy ISO 9001:2000 , ktorý sme koncom roku 2008 aj úspešne zavŕšili získaním certifikátu.

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Referent výroby
Emília Pavlíková
+421 905 813 171
Vedúci prevádzky
Mgr. Dávid Lukačka
+421 907 801 718

Cenník

Cenník transportbetónu a značkových produktov

Ďalšie adresy

Sídlo spoločnosti:
TBG Slovensko, a.s.
Bratislavská 83
902 01 Pezinok

HEIDELBERGCEMENT Group


Skupina