VIABETON - betonáreň Krupina (člen skupiny VIAGROUP)

VIABETON - betonáreň Krupina (člen skupiny VIAGROUP)


Výroba širokého sortimentu kvalitného certifikovaného betónu vrátane dopravy betónu (komplexných dopravných služieb)


Ako nás kontaktovať?

Adresa

VIABETON - betonáreň Krupina (člen skupiny VIAGROUP)
Červená hora 1734
963 01, Krupina
IČO: 36639028

Otváracia doba

7:00 – 16:00 

O nás

Naša spoločnosť vyrába široký sortiment kvalitného certifikovaného betónu, tiež zabezpečujeme komplexné dopravné služby, betón dovezieme priamo na stavbu.

Ďalej predmetom našej činnosti sú stavebné práce pre dopravné, pozemné, priemyselné a inžinierske projekty, zemné práce vykonávané vlastnými mechanizmami, ale aj kalkulácie rozpočtov a výkon stavbyvedúceho a stavebného dozoru. 

Vykonávame výstavbu a rekonštrukciu ciest, spevnených plôch, výstavbu rodinných domov, rekonštrukciu, modernizáciu a zatepľovanie výrobných, skladových a obytných budov.

Máme skúsenosti aj s developerskými projektami, kde formou vlastných investícií a vlastných pracovníkov realizujeme výstavbu a rekonštrukciu bytových domov a administratívnych budov.

Sortiment

  • Výroba betónu
  • Doprava a čerpanie betónu

K vyrobeným betónom firma automaticky zabezpečuje predpísané skúšky betónov (pevnosť, priesak, mrazuvzdornosť...). Množstevné zľavy na odber betónu  je možné dohodnúť individuálne s majiteľom firmy.  
Zákazníkom ponúkame aj špeciálne certifikované betóny vyšších tried, ktoré spĺňajú požiadavky na mrazuvzdornosť, odolnosť voči soliam a cestné betóny ako aj hydraulicky stmelené kamenivo.

  • Stavebné práce pre dopravné, pozemné, priemyselné a inžinierske projekty
  • Zemné práce
  • Kalkulácie rozpočtov
  • Výkon stavbyvedúceho a stavebného dozoru

 

Doprava a mechanizácia

Doprava betónu je vykonávaná vlastnými autodomiešavačmi.

Kvalita

Vyrábame certifikované betónové zmesi - Vyhlásenie zhody podľa platnej STN – EN 206 - 1.

Jednotlivé skúšky typu vykonala oprávnená skúšobňa –TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ.