Beton Martin - SAND

Beton Martin - SAND

Beton Martin. Nová betonáreň WETBETON 45 od výrobcu SIMEM, disponujúca modernou počítačom riadenou technológiou, ktorá zabezpečuje vysokú kvalitu a presnosť betónových receptúr, rozšírenie výrobného sortimentu betónových zmesí a zvýšenie produkcie betónu.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

Beton Martin - SAND
Jozef Paľo - Stavebná a nákladná doprava, beton Martin
Košúty 2 - Priemyselná zóna,, Martin
IČO: 10961593

Kontakt

Telefón: +421 43 413 34 59
Mobil: +421 905 357 970
Fax: +421 43 413 68 86
E-mail: sand@sand.sk
Web: www.sand.sk

O nás

Firma SaND bola založená v roku 1993 v Martine. Za roky svojho pôsobenia sa dynamicky rozvíjala a dnes má vybudované komplexné logistické zázemie.Vlastní rozsiahly areál, v ktorom sa nachádza administratívna budova, parkovacie plochy, dielne, čerpacia stanica, skladové hospodárstvo, výrobňa betónových zmesí a ubytovacie kapacity pre svojich zamestnancov. Poskytuje komplexné služby v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej kamiónovej dopravy, realizuje práce so stavebnou mechanizáciou a predáva vlastné betónové zmesi - betón Martin. Výroba betónových zmesí - betón Martin Od roku 1999 firma SaND prevádzkuje výrobu transportbetónu vo vlastnej betonárni, ktorá prešla koncom roku 2010 inováciou. Bola vystavaná nová betonáreň WETBETON 45 od výrobcu SIMEM, disponujúca modernou počítačom riadenou technológiou, ktorá zabezpečuje vysokú kvalitu a presnosť betónových receptúr, rozšírenie výrobného sortimentu betónových zmesí a zvýšenie produkcie betónu. Naša spoločnosť v rámci komplexných služieb zabezpečuje jeho rozvoz vlastnými autodomiešavačmi. Kamionovú dopravu prevádzkujeme po Slovensku a po celej Európe. Vysoká odborná kvalita poskytovaných služieb je garantovaná moderným, pravidelne obnovovaným vozovým parkom, ale aj dodržiavaním zákonov platných v Slovenskej republike a štátoch Európskej Únie. Všetky ťahače a návesy spĺňajú emisné, bezpečnostné, technicko-prevádzkové ako aj hlukové normy zakotvené v európskych predpisoch známych pod označením EURO 2 až EURO 5. Stavebná mechanizácia a príprava stavieb. Našou snahou je poskytovať kvalitné a profesionalne služby pri stavebnej príprave a aj pri realizácií stavby. Náš strojný park obsahuje viac ako 30 rôznych strojných mechanizmov, ktorý pravidelne modernizujeme a rozširujeme.

Sortiment

  • kompletný sortiment betónov podľa STN EN 206-1 (triedy C) a STN 732400 (triedy B)
C 8/10 – X0 (SK) – Cl 0,4 – Dmax22-S3, Cl 0,4 – Dmax16-S3
C 12/15 – X0 (SK) – Cl 0,4 – Dmax22-S3, Cl 0,4 – Dmax16-S3
C 16/20 – XC1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax22-S3, Cl 0,4 – Dmax16-S3
C 20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax22-S3, Cl 0,4 – Dmax16-S3
C 20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax22-S3, Cl 0,4 – Dmax16-S3, max.priesak 50mm
C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,4 – Dmax22-S3, Cl 0,4 – Dmax16-S3
C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,4 – Dmax22-S3, Cl 0,4 – Dmax16-S3, max.priesak 50mm
C 30/37 – XC4, XD2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax22-S3, max.priesak 50mm, C 30/37 – XC4,
XD2, XA1(SK) – Cl 0,2 – Dmax16-S3, max.priesak 50mm
C 16/20 – XC1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax4-S3
C 20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax4-S3
C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,4 – Dmax4-S3
C 16/20 – XC1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax8-S3
C 20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax8-S3
C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,4 – Dmax8-S3
C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,4 – Dmax16-S3, max.priesak 50mm
C 30/37 – XC4, XD2, XF2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax22-S4, max.priesak 50mm
  • betón pre cementobetónové kryty vozoviek (CB III)
CB III – Cl 0,4 – Dmax22-S3
  • cementom stmelené zmesi CBGM C5/6 (SC I), CBGM C8/10 (KSC II) a CBGM C12/15
CBGM – C5/6 systém I – Dmax22 – G1 – A – CEM II/B-S 42,5 N (3 %)
CBGM – C8/10 systém I – Dmax22 – G1 – A – CEM II/B-S 42,5 N (4 %)
CBGM – C12/15 systém I – Dmax22 – G1 – A – CEM II/B-S 42,5 N (5 %)

Doprava a mechanizácia

Našim zákazníkom ponúkame rozvoz betónových zmesí autodomiešavačmi TATRA T815 s objemom 5 m³ a MERCEDES-BENZ AXOR s objemom 9 m³.


Technologická doprava - MERCEDES-BENZ S1 s pohonom 8 x 8, 14 m³, 16-17 t - MAN S1s pohonom 8 x 4 , 14 m³, 16-17 t - TATRA T 815 S1, S3 s pohonom 6 x 6, 6 m³ Špeciálne vozidlá - viď : - www.sand.sk/stavebnestroje.html Stroje na zemné práce - viď: - www.sand.sk/stavebnestroje.html

Kvalita

Na svoj stavebný výrobok – Betón podľa STN EN 206-1 vlastní firma CERTIFIKÁT VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY SK04 – ZSV - 0158 vydaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n.o. Bratislava v súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č.158/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody.

Pravidelne v priebehu výroby betónových zmesí Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Skúšobné laboratórium pobočky Žilina vykonáva skúšky objemovej hmotnosti betónu (STN EN 12390-7: 2009) a pevnosti betónu v tlaku (STN EN 12390-3: 2010) t.z. PROTOKOL O SKÚŠKE

 

Podľa požiadaviek zákazníkov vyrobíme aj iné betónové zmesi s certifikátom.

Certifikáty