Pavol Skladaný - BRATEKO

Pavol Skladaný - BRATEKO

Disponujeme novým strojom LASER SCREED na uloženie, zrovnaie a hutnenie betónovej zmesi.

Betónové podlahy, vsypové podlahy, bezškárové podlahy, tenkovrstvé pancierové podlahy Wet to Wet a Wet to Dry, cementobetónové kryty - metličková úprava, drátkobetóny, vláknobetóny, rezanie zmršťovacích škár.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

Pavol Skladaný - BRATEKO
Jur 89
082 66, Hubošovce
IČO: 46702334

O nás

Máme bohaté skúsenosti s vyše 1 000 000 m2 realizácií podlahových systémov. Pracujeme s plným nasadením, sme stále pripravení prijímať nové výzvy.

Spokojnosť zákazníka je naša najvyššia priorita, preto máme za sebou mnoho úspeščných projektov.

Vykonávame služby od poradenstva cez návrh a výber správnej varianty až po finálnu realizáciu podlahy.

Záručný a pozáručný servis je samozrejmosťou.

Sortiment

Služby

 • Riešenia na mieru
 • Laserové zameranie stavieb
 • Betonáž podláh
 • Strojné hladenie betónu
 • Vsypové podlahy
 • Bezškárové podlahy
 • Tenkovrstvé pancierové podlahy Wet to Wet , Wet to Dry
 • Cementobetónové kryty s metličkovou úpravou
 • Rezanie zmršťovacích škár
 • Drátkobetóny
 • Vláknobetóny
 • Sklady, haly, garáže, spevnené plochy, chodníky, nádvoria, parkoviská a pod.
 • Výstuž do betónu
 • Výstuž betónu - kari sieť
 • Rozptýlená výstuž betónu
 • Polymérové vlákna

Doprava a mechanizácia

Pracujeme s dostatočne zabezpečeným vozovým parkom a kvalitným strojným vybavením, ktoré stále inovujeme.

Kvalita

Všetko, čo robíme, je premyslené do posledného detailu. Pracujeme s kvalitným strojným vybavením, ktoré stále inovujeme. poskytujeme záručný a pozáručný servis. 

Na Vaše podnety sa snažíme pružne reagovať  a zaistiť Vám tie najlepšie podmienky na trhu.

Spolupracujeme s významnými slovenskými a medzinárodnými dodávateľmi stavebnej techniky,  materiálov a stavebnej chémie.

Na koho sa obrátiť

Riaditeľ
Pavol Skladaný
+421 914 109 051

Martin Skladaný
+421 914 184 626


Zaradenie do kategórií