CEMMAC a.s. - betonáreň Trenčín

CEMMAC a.s. - betonáreň Trenčín

 

Betonáreň Trenčín CEMMAC a.s. ponúka výrobu a predaj kvalitného certifikovaného betónu všetkých štandardných pevnostných tried , rôznych typov a služby spojené s výrobou betónu.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

CEMMAC a.s. - betonáreň Trenčín
Brnianska 32/2
911 05, Trenčín
IČO: 31412106

Otváracia doba

Po - Pia 7.00 - 15.00

O nás

Akciová spoločnosť CEMMAC a.s. Horné Srnie je uznávanou spoločnosťou medzi obchodnými

partnermi v tuzemsku a zahraničí.

Svojou štruktúrou a počtom 201 zamestnancov k 28.02.2019 naďalej patrí medzi stredne veľké

podnikateľské subjekty v odbore výroby stavebných hmôt.

 

Spoločnosť CEMMAC a.s. ponúka výrobu kvalitného certfikovaného betónu v dvoch prevádzkach:

  

Sortiment

Výroba betónu:

Certifikovaná výroba betónov podľa STN EN 206 + A1:

- všetkých štandardných pevnostných tried od C8/10 až po triedu C35/45,

- vo variantoch normál, s maximálnym priesakom 50 mm, betóny mrazuvzdorné, striekané,

- vystužené kovovými a poly-propylénovými vláknami,

- výroba cestného betónu CB III podľa STN 73 6123,

- výroba cementom stmelených zmesí pre podkladné vrstvy CBGM podľa STN EN 14227-1.

 

Služby spojené s výrobou betónu :

- doprava domiešavačmi priamo na stavbu

- čerpadlá betónových zmesí s ramenami v dĺžkach 21-52 m pre vertikálne a horizontálne čerpanie betónu.

 

Výroba, doprava a kontrola uvedených výrobkov prebieha v zhode s SK Certifikátmi, vydanými autorizovanou osobou TSÚS n.o. Bratislava.

Doprava a mechanizácia

čerpadlá betónových zmesí s ramenami v dĺžkach 21-52 m pre vertikálne a horizontálne čerpanie betónu.

Kvalita

Certifikovaná výroba betónov podľa STN EN 206 + A1
  
Výroba, doprava a kontrola uvedených výrobkov prebieha v zhode s SK certifikátmi, vydanými autorizovanou osobou TSÚS n.o. Bratislava.

Certifikáty

Na koho sa obrátiť


Branislav Králik


Zaradenie do kategórií