COLAS Slovakia, a.s. - Prefa Kysak

COLAS Slovakia, a.s. - Prefa Kysak


Výroba, predaj, doprava a montáž betónových prefabrikátov


Ako nás kontaktovať?

Adresa

COLAS Slovakia, a.s. - Prefa Kysak
Vchod oproti železničnej stanici
044 81, Kysak
IČO: 31651402

Kontakt

Telefón: +421 55 6991 212
E-mail: prefakysak@colas-sk.sk
Web: www.colas-sk.sk

Sociálne siete:      

O nás

Spoločnosť COLAS Slovakia, a.s. (predtým Inžinierske stavby, a.s.) má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Sme členom stavebnej skupiny COLAS, ktorá nám umožňuje celosvetovú spoluprácu s ďalšími jej členmi a prináša taktiež nové a inovatívne technológie na Slovensko. Spolupracujeme s rôznymi spoločnosťami v stavebníctve na Slovensku, či už ako generálny dodávateľ alebo subdodávateľ.

Prefa Kysak je jedným z  našich najstarších závodov. Viac než 60 rokov vyrába prefabrikáty pre široké použitie v stavebníctve. Samotný závod dodnes prechádza vývojom a neustálou modernizáciou technológií. Svoj výrobný program prispôsobuje aktuálnym požiadavkám trhu. Vďaka tesnej blízkosti k železničnému uzlu distribuuje svoje výrobky aj na veľké vzdialenosti.

Sortiment

Stredné a veľké prefabrikáty:

 • Vopred predpäté nosníky IST-EN/08
 • Dodatočné predpäté nosníky I-96
 • ŽB skelety: kalichy, stĺpy, prievlaky, väzníky, väznice, steny, schodiská a základové panely
 • Filigránové dosky
 • Rámové priepusty IZM
 • ŽB žumpy
 • ŽB šachty
 • Cestné panely
 • Železničné prejazdové panely
 • T- prefabrikáty
 • L- prefabrikáty
 • Rímsové prefabrikáty RP-99
 • Protihlukové steny z cemento- trieskových tvárnic

 

V spolupráci s inými firmami vyrábame:

 • Kruhové šachty TECHNOTIP 
 • Oblúkové mosty ABM 
 • Mostové váhy TENZONA 

 

Okrem výroby prefabrikátov ponúkame:

 • Predaj polosuchého betónu
 • Predaj ohýbanej výstuže

 

Dokumenty na stiahnutie:

www.iske.sk/files/2018-07-10-100016-Bezpe__nostn___bari__ry_TOBLERONE.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-100157-Cestn___panely.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-100307-Filigr__nov___dosky.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-100448-N__dr___BBK_-___umpa.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-100556-Nosn__ky_I-96.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-100709-Nosn__ky_IST-EN-08.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-100813-Oporn___T_a_L_prefabrik__ty.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-100914-Protihlukov___steny_z_cemento-trieskov__ch_tv__rnic.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-101042-R__mov___priepusty_IZM.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-101153-R__msov___prefabrik__ty_RP-99.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-101310-Schodiskov___ramen__.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-101310-Schodiskov___ramen__.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-101429-__elezobet__nov___skelety.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-101529-__elezobet__nov_____achty.pdf

 

Kvalita

Certifikáty