CRH (Slovensko), a.s. - Cementáreň Turňa nad Bodvou

CRH (Slovensko), a.s. - Cementáreň Turňa nad Bodvou

   
CRH (Slovensko) a.s. je najväčším výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov - cementu, kameniva a transportbetónu - a súvisiacich služieb na Slovensku.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

CRH (Slovensko), a.s. - Cementáreň Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 654
044 02, Turňa nad Bodvou
IČO: 00214973

O nás

Stabilne vysoko kvalitné cementy, kamenivo a betóny z produkcie CRH v kombinácii so službami sú využívané pri stavbe obytných domov, ako aj širokej škály projektov ako sú tunel Sitina, projekt Eurovea v Bratislave, Europe Shopping Center v Banskej Bystrici, logistické centrum v Nitre a priemyselný park v Leviciach.

 

CRH sa usiluje nastaviť štandardy spokojnosti svojich zákazníkov a trvalo udržateľného rozvoja v slovenskom stavebníctve. Cement CRH Slovensko je najvýznamnejší výrobca cementu na Slovensku. Okrem palety šedých cementov z cementární Rohožník a Turňa nad Bodvou vyrába v závode Rohožník aj biely cement vysokej kvality. Všetky naše výrobky vyhovujú EN 197-1.

 

Transportovaný betón Výrobu transportovaného betónu zabezpečuje CRH Slovensko v sieti prevádzok po celom území Slovenska. Priamymi dodávkami transportovaného betónu na staveniská v kombinácii so službami Technicko-kompetenčného centra v maximálnej miere prispieva k plneniu požiadaviek zákazníkov.

 

Kamenivo CRH Slovensko je dodávateľom kvalitného kameniva zo svojich štrkovní v Bratislave – Podunajských Biskupiciach, Veľkých Úľanoch, Orlove a Geči.

Sortiment

CEM I 52,5 N
Portlandský cement najvyššej pevnostnej triedy s normálnym nárastom počiatočných pevností. Vhodný pre najnáročnejšie betónové konštrukcie, predpätý betón, výrobu prefabrikovaných stavebných dielcov a drobného betonárskeho tovaru a výrobu nivelizačných hmôt, špeciálnych mált a lepidiel
CEM I 52,5 R
Portlandský cement najvyššej pevnostnej triedy s rýchlym nárastom počiatočných pevností, ktoré umožňujú veľmi skoré odformovanie betónových výrobkov i betónových konštrukcií. Vhodný pre najnáročnejšie betónové konštrukcie, predpätý betón, výrobu prefabrikovaných stavebných dielcov a výrobu nivelizačných hmôt, špeciálnych mált a lepidiel.
CEM II/A-S 42,5 R
Portlandský troskový cement vysokej pevnostnej triedy s rýchlym nárastom počiatočných pevností, ktoré umožňujú veľmi skoré odformovanie betónových konštrukcií. Produkt je vhodný na výrobu náročných železobetónových konštrukcií, predpätých betónov, betónov vyššej pevnostnej triedy. Zvýšené hydratačné teplo umožňuje betónovanie za nižších teplôt (okolo +5 °C)
CEM II/A-S 42,5 N
Portlandský troskový cement vysokej pevnostnej triedy s normálnymi počiatočnými pevnosťami. Je vhodný na výrobu náročných železobetónových konštrukcií, predpätých betónov a betónov vyššej pevnostnej triedy. Ideálny produkt pre použitie pre výrobu transportovaného betónu v letnom období. 
CEM II/A-LL 42,5 R
Portlandský cement s vápencom vysokej pevnostnej triedy s rýchlym nárastom počiatočných pevností. Rýchly nárast počiatočných pevností umožňuje veľmi skoré odformovanie betónových výrobkov i betónových konštrukcií. Vhodný pre náročné konštrukcie, výrobu betónov kvalitatívne vyšších tried, betónových prefabrikátov a drobného betonárskeho tovaru. Cement je vhodný aj na betónovanie v prostredí s teplotami nižšími ako 5 °C. 
CEM II/A-LL 42,5 N
Portlandský cement s vápencom vysokej pevnostnej triedy s normálnym nárastom počiatočných pevností. Vhodný pre náročné konštrukcie, výrobu betónov kvalitatívne vyšších tried. Ideálny produkt pre použitie pre výrobu transportovaného betónu v letnom období. 
CEM III/A 32,5 R
Vysokopecný cement so zvýšeným obsahom vysokopecnej trosky (do max. 65 % hmotn.), s vysokým nárastom počiatočných pevností. Je vhodný na výrobu betónových a železobetónových konštrukcií nižších a stredných pevnostných tried. Ideálny produkt pre použitie pre výrobu transportovaného betónu. Zvýšená odolnosť voči agresívnemu prostrediu predurčuje tento cement na prípravu vodostavebných betónov a betónovanie v agresívnom prostredí XA1. 
CEM III/B 32,5 N
Vysokopecný cement s vysokým obsahom vysokopecnej granulovanej trosky (minimálny obsah 66 % hmotn.), s normálnym nárastom počiatočných pevností. Je vhodný na výrobu betónových a železobetónových konštrukcií nižších a stredných pevnostných tried. Ideálny produkt pre použitie pre výrobu transportovaného betónu v letnom období. Nízky vývin hydratačného tepla a pomalý nárast počiatočných pevností predurčuje tento produkt pre betonáže veľkých betónových blokov a základov. 

Referencie

Referenčné stavby

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Obchodný zástupca
František Vereš
+421 907 933 629
Dispečing - balený cement
Iveta Scherer
+421 (0)34 77 65 401
Obchodný zástupca pre special binders
Ján Černák
+421 903 762 779
Dispečing - voľne ložený cement
Kinga Haneszová
+421 (0)34 77 65 401
Obchodný zástupca
Martin Bercík
+421 903 270 363
Dispečing - voľne ložený cement
Pavol Kaleta
+421 (0)34 77 65 401
Obchodný zástupca - predaj šedého cementu
Peter Laho
+421 911 654 042
Obchodný zástupca
Peter Vladimír
+421 905 068 180
Konzultant technických aplikácií - biely cement
Stanislav Belanec
+421 903 554 616


Skupina