Doprastav Asfalt, a.s.

Výroba a predaj asfaltových zmesí, asfaltový betón a asfaltová zmes za tepla, obaľovaná zmes. Spracovanie asfaltových zmesí. Stavebné práce spojené so spracovaním asfaltových zmesí. Výstavba, rekonštrukcie a opravy dopravných stavieb, vrátane diaľnic, komunikácií. Frézovanie živičných krytov. 8 výrobní asfaltových zmesí rozmiestnených strategicky na území SR.

Adresa

Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01, Zvolen
IČ: 46120602

Prevádzková doba

Kontakt

Telefón +421 917 715 046

Na koho sa obrátiť

Riaditeľ Ing. Rastislav Löffler
+421 905 625 793

Obchodná námestníčka Monika Fízeľová
+421 917 715 046


O nás

Naším poslaním je na profesionálnej úrovni realizovať požiadavky obchodných partnerov a rozvíjať spoločnosť v rámci celej Slovenskej republiky.

Činnosťami tejto realizácie sú predovšetkým výroba asfaltových zmesípredaj asfaltových zmesí, spracovanie asfaltových zmesíveľkoplošné a lokálne opravy výtlkov, výstavba a rekonštrukcie dopravných stavieb.

Našu činnosť zabezpečujeme prostredníctvom 8 výrobní asfaltových zmesí rozmiestnených strategicky na území SR.

Zamestnávame deväťdesiat zamestnancov a narábame s platnými certifikátmi, ktoré tento výkon práce povoľujú a sú taktiež zárukou dodržiavania bezpečnosti a zdravia pri práci. Okrem toho disponujeme ôsmimi výrobňami, rozmiestnenými strategicky po celej Slovenskej republike.  Dokážeme teda rýchlo, kvalitne a spoľahlivo zabezpečiť požiadavky stálych, ako aj potenciálnych zákazníkov.

Vzhľadom na dlhodobú tradíciu, odbornosť zamestnancov Doprastav Asfalt a cenovú politiku patríme medzi najúspešnejšie firmy v regióne. Patríme do TOP 1O firiem Banskobystrického regiónu za rok 2016. Rok predtým sme boli zároveň vyhodnotení aj ako spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní a bola nám udelená pečať spoľahlivosti a bonity.


Sortiment

  • Výroba a predaj asfaltových zmesi
  • Asfaltový betón
  • Asfaltová zmes za tepla
  • Obaľovaná zmes
  • Spracovanie asfaltových zmesí
  • Stavebné práce spojené s pokládkou asfaltových zmesí
  • Výstavba, rekonštrukcie a opravy dopravných stavieb, vrátane diaľnic, komunikácií
  • Frézovanie živičných krytov

 


Doprava a mechanizácia


8 výrobní asfaltových zmesí rozmiestnených strategicky na území SR

Naše výrobne:

www.doprastavasfalt.sk/vyrobne/


Referencie

www.doprastavasfalt.sk/referencie/

 

www.doprastavasfalt.sk/ocenenie/


Kvalita

Doprastav Asfalt, a.s. má zavedené certifikované manažérske systémy:

Certifikáciu nám zabezpečuje Certifikačný orgán systémov manažérstva PQM, s.r.o.

 


Certifikácia