Doprava a služby K & T, spol. s r.o. - Kysucké Nové Mesto

Doprava a služby K & T, spol. s r.o. - Kysucké Nové Mesto


Doprava a služby K & T, spol. s r.o. je modernou spoločnosťou s viac ako 15 ročným pôsobením na trhu, ktorá ponúka služby dopravy, ťažkej mechanizácie, výroby betónových zmesí, servis nákladných a osobných vozidiel a realizácia inžinierskych a pozemných stavieb. Prínosom pre spoločnosť sú dlhoročné skúsenosti, výkonnosť a kvalita technológií, ako aj flexibilita a prispôsobenie sa potrebám a požiadavkám každého zákazníka.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

Doprava a služby K & T, spol. s r.o. - Kysucké Nové Mesto
Cesta do Rudiny 2521
024 01, Kysucké Nové Mesto
IČO: 36008184

O nás

Zameranie spoločnosti:

 • - Výroba, doprava,
 • - Čerpanie a predaj betónových zmesí
 • - Služby nákladnej dopravy a mechanizácie
 • - Autoservis osobných a nákladných vozidiel
 • - Predajňa náhradných dielov na nákladné a osobné vozidlá
 • - Pneuservis – nákladný a osobný
 • - Stavebná výroba
 • - Emisné kontroly
 • - Predaj motorových vozidiel značky KIA a DONG FENG MINI

Sortiment

Spoločnosť je oprávnená vyrábať podľa Certifikátu vnútropodnikovej kontroly následovné druhy betónov:

 

Druhy betónu s maximálnym časom prepravy 30 minút:

 • Betón STN EN 206-1 - C8/10 - X0 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S1
 • Betón STN EN 206-1 - C12/15 - X0 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S1
 • Betón STN EN 206-1 - C16/20 - X0 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S1
 • Betón STN EN 206-1 - C20/25 - XC1 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S1
 • Betón STN EN 206-1 - C25/30 - XC2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16- S1
 • Betón STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S1

 

Druhy betónu s maximálnym časom prepravy 45 minút:

 • Betón STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2, XA2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3- bez odolnosti na síranovú agresivitu
 • Betón STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2, XA1 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16 - S3

 

Druhy betónu s maximálnym časom prepravy 60 minút:

 • Betón STN EN 206-1 - C8/10 - X0 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3
 • Betón STN EN 206-1 - C12/15 - X0 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3
 • Betón STN EN 206-1 - C16/20 - X0 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3
 • Betón STN EN 206-1 - C20/25 - XC1 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3
 • Betón STN EN 206-1 - C25/30 - XC2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3
 • Betón STN EN 206-1 - C25/30 - XC2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
 • Betón STN EN 206-1 - C25/30 - XC2, XF3 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3 
 • Betón STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
 • Betón STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2, XF4 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
 • Betón STN EN 206-1 - C35/45 - XC4, XD3 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3

 

Betón s maximálnym časom prepravy 120 minút:

 • Betón STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2, XF2, XA2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8- bez odolnosti na síranovú agresivitu
 • Betón STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2, XF1, XA2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8- bez odolnosti na síranovú agresivitu
 • Betón STN EN 206-1 - C35/45 - XC4, XD2, XF4, XA2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8- bez odolnosti na síranovú agresivitu
 • Betón STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2, XF3, XA2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16-S3- max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8- bez odolnosti na síranovú agresivitu

 

Betón pre cementobetónové  kryty vozoviek podľa STN 736123

 • Betón STN 73 6123 - CB III - Cl 0,4 - Dmax 16-S3

 

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Konateľ spoločnosti
Zdenek Kubala
+421 905 801 485
Konateľ spoločnosti
Peter Tatarka
+421 905 801 484
Vedúci betonárne
Štefan Smolka
+421 908 968 252
Dispečer
Martin Kubala
+421 905 492 706

Cenník

Cenník za dopravu betónov
Cenník za betónpumpy

Ďalšie adresy

Sídlo spoločnosti:
Horelica 13
022 01 Čadca

Tel.: +421 41 433 30 11-15


Pobočky