DYNAMIK TRADING, s.r.o. - betonáreň Nitra

DYNAMIK TRADING, s.r.o. - betonáreň Nitra

Výroba betónových zmesí rôznych tried a receptúr, výroba vysokopevnostných zmesí určených na špeciálne využitie, doprava betónu, čerpanie betónu.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

DYNAMIK TRADING, s.r.o. - betonáreň Nitra
Betonárka - Šurianska cesta
949 01, Nitra
IČO: 35921773

Otváracia doba

pondelok - piatok:   7:00 - 15:30

O nás

Výroba betónových zmesí má v našej spoločnosti dlhoročnú tradíciu, už od roku 1994 prevádzkujeme v Nitre centrálnu betonáreň na Šurianskej ceste. Naša spoločnosť vyrába široký sortiment betónových zmesí rôznych tried a receptúr, okrem základného sortimentu pre uplatnenie v menej náročných podmienkach, sa zaoberáme aj výrobou vysokopevnostných zmesí určených na špeciálne využitie. Betón patrí medzi najvýznamnejšie stavebné materiály, neustály pokrok a rastúce nároky na technológie betónu sú dôvodom vzniku nových druhov špeciálnych betónov, preto nami ponúkaný sortiment neustále skvalitňujeme a rozširujeme ho o ďalšie špeciálne druhy betónu. Všetky nami vyrábané betóny uvádzame na trh v súlade s požiadavkami zákona o stavebných výrobkoch. Ponúkame Vám taktiež možnosť výroby betónových zmesí podľa vlastných receptúr a použitie bentonitu pri výrobe betónu. V roku 2015 prebehla na betonárke rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia, vďaka čomu dosahujeme výkon 60 m3 / 1 hod. Dopravu betónových zmesí zabezpečujeme vlastnými autodomiešavačmi s kapacitou 5,6,7 a 9 m3. Samozrejmosťou je zabezpečenie vykládky čerpadlom na betón - PUTZMEISTER s dosahom 27, 31 a 36 m. Vďaka tímu pravidelne preškolovaných, kvalifikovaných pracovníkov s dlhoročnou praxou, dobrému technickému vybaveniu a schopnosti spoľahlivo a načas vybavovať prijaté objednávky, si naša spoločnosť udržuje stabilné postavenie na trhu. Toto postavenie si chceme udržať i naďalej, preto neustále investujeme finančné prostriedky do obnovy výrobného zariadenia, rozširovania strojného a automobilového parku a do zvyšovania kvalifikácie našich zamestnancov.

Sortiment

Betónové zmesi
  • Betónová zmes v triede C 8/10 - C 25/30
  • Betón pre cementobetónové kryty vozoviek (CB III)
  • Kamenivo spojené hydraulickým spojivom (KSC I)
Štrkopiesky 
  • Frakcia 0 - 4
  • Frakcia 0 - 22
  • Frakcia 0 - 16
  • kopaný piesok

 

Doprava a mechanizácia

Dopravu betónových zmesí zabezpečujeme vlastnými autodomiešavačmi s kapacitou 5 a 6 m³. Samozrejmosťou je pre nás zabezpečenie vykládky vlastným čerpadlom na betón - PUTZMEISTER s dosahom 27 m.

  • Domiešavač DAF AT 75CF s objemom valca 6 m³
  • Domiešavač TATRA T-815 s objemom 5 m³
  • Pumpa TATRA T-815 BETÓN - dosah ramena 23m + 4m hadica


Betonáreň SB-20, vybavená miešacím zariadením RTM 750, s hodinovým výkonom 30 m³ betónu .

Kvalita

Betónové zmesi a potery ktoré vyrábame, sú certifikované Technickým a skúšobným ústavom stavebným. Výroba na prevádzke prebieha v súlade s kontrolou vnútropodnikového systému kvality ISO 9001. Neodmysliteľná je pre nás spolupráca s firmou BETÓN RACIO, spol. s r.o., ktorá nám dodáva vysokokvalitnú stavebnú chémiu a prísady do betónu. Všetky tieto prísady a prímesy sú laboratórne testované. Ponúkame Vám taktiež možnosť výroby betónových zmesí podľa vlastných receptúr a použitie bentonitu pri výrobe betónu. Certifikát a osvedčenie

 

Certifikáty

Na koho sa obrátiť


Vedúci betonárne
905 400 315

Ďalšie adresy

Sídlo:
DYNAMIK TRADING, s.r.o.
Štúrova 22
949 01 Nitra


Zaradenie do kategórií