EUROBET, s.r.o.

EUROBET, s.r.o.

Výroba betónových a železobetónových prefabrikátov, výroba a transport betónových zmesí, predaj štrkopieskov a kameniva, služby v autodoprave vybranými automobilmi a strojmi.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

EUROBET, s.r.o.
Štúrova 1284/106
952 01, Vráble
IČO: 34121277

O nás

Spoločnosť EUROBET s.r.o. vznikla v roku 1995 ako spločnosť zameraná na výrobu betónových a železobetónových prefabrikátov. Jej cieľom a poslaním je poskytovať služby na vysokej odbornej úrovni s orientáciou na spokojnosť zákaznika. Spoločnosť EUROBET s.r.o. je zameraná na výrobu betónových a železobetónových prefabrikátov, výrobu a transport betónových zmesí, predaj štrkopieskov a kameniva. Firma poskytuje služby v autodoprave vybranými automobilmi a strojmi.

 

V roku 2006 spoločnosť EUROBET s.r.o. získala certifikát č.60/84.06,ktorý potvrdzuje,že je zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám STN EN ISO 9001:2001.

 

Pracovníci spoločnosti sú si vedomí,že ustálenú vysokú kvalitu dosiahnú len v tedy,keď si ju osvoja všetci zamestnanci spoločnosti. Preto je úlohou pracovať tak,aby bol tento cieľ naplnený.

Sortiment

 

Hlavný sortiment výrobkov je nasledovný :

 

Výroba betónových a železobetónových prefabrikátov - www.eurobet.sk/index.php/prefabrikaty

- betónové a železobetónové rúry

- skruže a prechodové skruže

- uličné vpuste

- šachtové dná

- vodomerné šachty

- žumpy – 5, 10, 15m3

- betónové debniace tvarovky

- cestné panely

- T panely

- atypické výrobky podľa požiadaviek zákaznikov

 

- výroba certifikovaných betónových zmesí - www.eurobet.sk/index.php/betonarka na plnoautomatickej betonárke typu TMC 30

- rozvoz betónových zmesí je zabezpečený autodomiešavačmi Tatra T815 – 6m3, DAF - 6m3

 

- autodoprava - www.eurobet.sk/index.php/autodoprava

 

- kamenivo a štrkopiesky - www.eurobet.sk/index.php/strkopiesky

 

 

    

Doprava a mechanizácia

Domiešavač DAF - kapacita 6 m3

Domiešavač Tatra T815 - kapacita 6 m3

MAN TGA 33.4000 6x6 + príves Carnehl 

Žeriav Tatra 815 - AD 20 - zdvih 20 ton

Šmykom riadený nakladač Komatsu SK20

Rýpadlo - nakladač Komatsu WB 97 S

Rýpadlo - nakladač JCB4X

Atlas AR 75 + lyžica s objemom 1 m3

Renault Master dodávka

Renault Master Valník 

 

Referencie

Cestné stavby, a.s., Košice
    - šachtové dná, skruže
Lesostav Nitra, a.s., Nitra
    - železobetónové rúry
Cestné stavby, a.s., Banská Bystrica
    - železobetónové rúry
Vest In, spol. s r.o., Šaľa
    - prechodové skruže, šachtové dná 
Inžinierske stavby, a.s., Košice
    - železobetónové rúry
Tatraspol, Ladislav Juhász, Nová Stráž
    - skruže
Priemstav Stavebná , a.s., Nováky
    - skruže, vodomerné šachty
Lesostav Poprad, a.s., Poprad
    - železobetónové rúry
Unistav, spol s r.o., Prešov
    - uličné vpuste
Campri, spol. s r.o., Ivánka pri Nitre
    - uličné vpuste, skruže
Lokálstav, s.r.o., Horné Saliby
    - žumpy, železobetónové rúry
Inpek spol. s r.o., Nitra
    - skruže, uličné vpuste
Kovotrade, s.r.o., Banská  Bystrica
    - vodomerné šachty
Esko, s.r.o., Dunajská Streda
    - šachtové dná 
Stavmat HP, s.r.o., Želiezovce
    - betónové debniace tvarovky
SAPP, spol. s r.o., Levice
    - betónové debniace tvarovky