GEOVRT s.r.o.

GEOVRT s.r.o.

Spoločnosť realizuje špeciálne zakladanie stavieb, sanácie zosuvných alebo nestabilných území alebo objektov, statické zabezpečenie stavebných jám a výkopov, inžinierskogeologický prieskum, vrtané studne (zdroj vody, vsakovacie), sondy pre tepelné čerpadlá. Technológie: - vŕtané pilóty - mikropilóty - zemné kotvy - zemné klince - zápory - striekané betóny, torkrét - prieskumné a pozorovacie vrty - vrty pre tepelné čerpadlá - vŕtané studne -injektáže


Ako nás kontaktovať?

Adresa

GEOVRT s.r.o.
Štúrova 27
040 01, Košice
IČO: 36201511

Kontakt

Telefón: +421 907 999 256,
E-mail: geovrt@geovrt.sk
Web: www.geovrt.sk

Otváracia doba

Pon-Pia : od 7:30 - 17:00

sobota/nedeľa  - zatvorené

O nás

Spoločnosť GEOVRT s.r.o. vznikla v roku 2000 so zameraním na vŕtne práce ako je inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a vŕtanie pilót.

Postupom času sa hlavným predmetom činnosti stalo špeciálne zakladanie stavieb a objektov.

 

Po dlhoročných skúsenostiach si spoločnosť vybudovala na trhu silnu pozíciu a v dnešnej dobe sa zameriava na inžinierskogeologický prieskum, špeciálne zakladanie stavieb, statické zabezpečenie stavebných jám, sanáciu nestabilných území a objektov,  vŕtanie studni. 

Sortiment

- vŕtané pilóty

- mikropilóty

- zemné kotvy

- zemné klince

- zápory

- striekané betóny, torkrét

- prieskumné a pozorovacie vrty

- vrty pre tepelné čerpadlá

- vŕtané studne

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Špeciálne zakladanie stavieb
Ing. Maroš Pasnišin
+421 907 999 256
Špeciálne zakladanie stavieb Jadrové vŕtanie
Ing . Pavol Papáč
+421 907 184 292
Inžiniersko - geologický prieskum Vŕtanie studní
Pavel Papáč
+421 905 466 625


Zaradenie do kategórií