Inžinierske stavby, a.s. Košice - Prefa Kysak

Inžinierske stavby, a.s. Košice - Prefa Kysak

Výroba, predaj, doprava a montáž betónových prefabrikátov


Ako nás kontaktovať?

Adresa

Inžinierske stavby, a.s. Košice - Prefa Kysak
Vchod oproti železničnej stanici
044 81, Kysak
IČO: 31 651 402 <br>

Kontakt

Telefón: +421 055 699 12 12,
E-mail: prefakysak@iske.sk
Web: www.iske.sk

O nás

Spoločnosť Inžinierske stavby má nielen na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Patríme pod skupinu COLAS, ktorá nám umožňuje celosvetovú spoluprácu a prináša taktiež nové a inovatívne technológie na Slovensko. Spolupracujeme s rôznymi spoločnosťami v stavebníctve na Slovensku, či už ako generálny dodávateľ alebo subdodávateľ.

 

Závod Prefa Kysak je jedným z jej najstarších závodov. Viac než 60 rokov vyrába prefabrikáty pre široké použitie v stavebníctve. Samotný závod dodnes prechádza vývojom a neustálou modernizáciou technológií. Svoj výrobný program prispôsobuje aktuálnym požiadavkám trhu. Vďaka tesnej blízkosti k železničnému uzlu distribuuje svoje výrobky aj na veľké vzdialenosti.

Sortiment

Stredné a veľké prefabrikáty:

Vopred predpäté nosníky IST-EN/08

Dodatočné predpäté nosníky I-96

ŽB skelety: kalichy, stĺpy, prievlaky, väzníky, väznice, steny, schodiská a základové panely

Filigránové dosky

Rámové priepusty IZM

ŽB žumpy

ŽB šachty

Cestné panely

Železničné prejazdové panely

T- prefabrikáty

L- prefabrikáty

Rímsové prefabrikáty RP-99

Protihlukové steny z cemento- trieskových tvárnic

 

V spolupráci s inými firmami vyrábame:

Kruhové šachty TECHNOTIP 

Oblúkové mosty ABM 

Mostové váhy TENZONA 

 

Okrem výroby prefabrikátov ponúkame:

Predaj polosuchého betónu

Predaj ohýbanej výstuže

 

Dokumenty na stiahnutie:

www.iske.sk/files/2018-07-10-100016-Bezpe__nostn___bari__ry_TOBLERONE.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-100157-Cestn___panely.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-100307-Filigr__nov___dosky.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-100448-N__dr___BBK_-___umpa.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-100556-Nosn__ky_I-96.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-100709-Nosn__ky_IST-EN-08.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-100813-Oporn___T_a_L_prefabrik__ty.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-100914-Protihlukov___steny_z_cemento-trieskov__ch_tv__rnic.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-101042-R__mov___priepusty_IZM.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-101153-R__msov___prefabrik__ty_RP-99.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-101310-Schodiskov___ramen__.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-101310-Schodiskov___ramen__.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-101429-__elezobet__nov___skelety.pdf

www.iske.sk/files/2018-07-10-101529-__elezobet__nov_____achty.pdf

 

Certifikáty