KAMENIVO NORD 1 s.r.o. - Kameňolom Jablonové

Kamenivo prírodné drvené

Adresa

KAMENIVO NORD 1 s.r.o. - Kameňolom Jablonové
Kameňolom Jablonové
013 52, Jablonové
IČ: 46591320

Prevádzková doba

pondelok - štvrtok:   6:00 - 16:00
piatok:                      6:00 - 14:00

sobota – po dohode, pri minimálnom odbe 300 t. je možné expedovať aj v sobotu.

Kontakt

Telefón +421 415 993 238

Na koho sa obrátiť

Vedúci lomu ZIMA Ján
+421 905 358 579

Obchodný zástupca GABKO Tomáš
+421 907 788 710


O nás

Spoločnosť Kamenivo Nord 1 s.r.o. zabezpečuje prípravu a dobývanie vyhradených i nevyhradených ložísk povrchovým sposobom, ťažbu, výrobu a zušlachtenie nerastov.

Pre tento účel prevádzkujeme dve výrobne v Žilinskom kraji:

 • Lom Jablonové
 • Lom Lopušné Pažite

Výrobne svojim umiestnením, technológiou a personálnym potenciálom vedia osloviť zákazníkov nie len na území Slovenskej republiky, ale aj Českej a Poľskej republiky.

V uvedených výrobniach zabezpečujeme ťažbou vápenca a jeho následne drvenie na požadované typy frakcii. Spoločnost‘ pri svojej výrobnej činnosti postupuje podľa technologických predpisov a dosahuje dlhodobo vysokú kvalitu výrobkov,. ktore štandardne spľňajú európske a národné normy.


Sortiment

Kamenivo prírodné drvené:

 • 0/4
 • 4/8
 • 8/16
 • 0/32
 • 8/11
 • 0/63
 • 0/63 PL
 • 32/63
 • 63/125
 • 16/32
 • Kameň pre vodné stavby
 • Lomový kameň

Kamenivo z našich výrobní je možné použiť pre:

 • konštrukcie vo všetkých segmentoch staviteľstva
 • ďalšiu výrobu materiálov ( asfaltové a betónové zmesi, nestmelené a hydraulicky stmelené konštrukcie) konštrukčné vrstvy podvalového podložia koľajníc a výhybiek
 • vodohospodárske stavby a iné

 


Kvalita

Prevádzky spoločnosti sú certifikovane notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná v spolupráci : akreditovanými laboratóriami. V snahe komplexného uspokojovania zákaznikov sme pripravení do dohode so zákazníkom zabezpečiť dodávky celej našej produkcie do zákazníkom určeného miesta.