Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., v skratke KAS, a.s.

Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., v skratke KAS, a.s.


Výroba a spracovanie prírodného kameniva, štrkopieskov a dolomitov, recyklácia a uskladnenie stavebnej sute, nákladná doprava, prenájom stavebných strojov a zariadení, predaj technických plynov a predaj širokého sortimentu výrobkov v balení pre maloobchod, na hnojenie a ako okrasné kamenivo na záhradnú architektúru.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., v skratke KAS, a.s.
Bernolákova 61
953 11, Zlaté Moravce
IČO: 34110003

Kontakt

Mobil: +421 905 269 880
E-mail: kas@kas.sk
Web: www.kas.sk

O nás

Spoločnosť KaS, a.s. patrí medzi najväčších producentov a spracovateľov prírodného kameniva, štrkopieskov a dolomitov. Zároveň pre svojich partnerov ponúka recykláciu a uskladnenie stavebnej sute, nákladnú dopravu, prenájom stavebných strojov a zariadení, predaj technických plynov a predaj širokého sortimentu našich výrobkov v balení pre maloobchod, na hnojenie a ako okrasné kamenivo v záhradnej architektúre. Cieľom spoločnosti KaS, a.s. je dosiahnutie najvyššej kvality našich výrobkov a služieb pre našich zákazníkov.

Sortiment

KaS, a.s. je dodávateľom širokého sortimentu výrobkov:

- pre výstavbu -

- pre údržbu cestných komunikácií

- na výrobu betónov

- na výrobu obaľovacích zmesí pre povrchové úpravy ciest

- na železničné lôžko

- dolomitu na hnojenie

- sklodolomitu pre sklársky a keramický priemysel

- dolomitu pre farmaceutický priemysel

- dolomitu pre chemický priemysel

- lomového kameňa

- lomového kameňa na reguláciu riek a potokov

- lomového kameňa na okrasné účely

- lomového kameňa v individuálnej a investičnej výstavbe.

 

Základné materiálové prvky vyrábané v našich 5 výrobných strediskách v rôznej zrnitostnej štruktúre od 0/4 až po 63/125 sú:

- drobné drvené kamenivo

- hrubé drvené kamenivo

- štrkopiesky

- andezit

- vápenec

- kremenec

- dolomit

- sklodolomit

- sklodolomit pre sklársky priemysel

- sklodolomit pre keramický priemysel

- dolomit na hnojenie

- lomový kameň

 

Naša spoločnosť Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. poskytuje nasledovné služby :

- nákladná doprava

- drvenie kameniva

- recyklácia stavebného materiálu

- doprava drveného materiálu a riečnych štrkov

- preprava a manipulácia s hydraulickou rukou vozidlom DAF

- prenájom strojov a zariadení spolu s obsluhou:

 • odrazový drvič KLEEMANN MR 110 Z + ZS
 • odrazový drvič KLEEMANN MR 130 Z
 • čeľusťový drvič PEGSON PREMIERTRACK 1100x800
 • odrazový drvič PEGSON čeľusťový drvič KOMATSU 580
 • hrubotriedič VARIOR 1400
 • mobilné triediče POWERSCREEN – TURBO CHIEFTAIN 1400

nakladače:

 • VOLVO180 F
 •  VOLVO 180 E
 •  VOLVO120 L
 •  HITACHI ZW 310
 •  KOMATSU WA 480
 •  CASE 921

bagre:

 • VOLVO 380
 • VOLVO 360 
 • VOLVO 290 
 • KOMATSU 290 (kladivo na rozbíjanie nadrozmerných kusov kameniva) 
 • SAMSUNG 280

- servis a opravy strojov a strojných zariadení

- sústružnícke, zváračské a zámočnícke práce

- mobilná linka s drvením a triedením kameniva

Doprava a mechanizácia

Nakladače:

 • VOLVO180 F
 • VOLVO 180 E
 • VOLVO120 L 
 • HITACHI ZW 310 
 • KOMATSU WA 480 
 • CASE 921

Bagre:

 • VOLVO 380
 • VOLVO 360
 • VOLVO 290
 • KOMATSU 290 (kladivo na rozbíjanie nadrozmerných kusov kameniva)
 • SAMSUNG 280

Ostatné stroje:

 • odrazový drvič KLEEMANN MR 110 Z + ZS
 • odrazový drvič KLEEMANN MR 130 Z
 • čeľusťový drvič PEGSON PREMIERTRACK 1100x800
 • odrazový drvič PEGSON
 • čeľusťový drvič KOMATSU 580
 • hrubotriedič VARIOR 1400
 • mobilné triediče POWERSCREEN – TURBO CHIEFTAIN 1400

Referencie

www.kas.sk

Kvalita

Ako nástroj pre dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa sme vybudovali systém manažérskej kvality v našej spoločnosti KAS, a.s.

V súlade so smernicou Rady 89/106/EHS zo dňa 21.12.1988 o zbližovaní právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov EHS, týkajúcich sa stavebných výrobkov, všetky naše výrobky sú certifikované podľa príslušných EN 12620, 13242, 13043 a 13383.

Notifikačný orgán TSÚS, n.o. Nitra v rámci počiatočných skúšok typu overil geometrické, fyzikálne a chemické vlastnosti našich výrobkov a vydaním certifikátu VPK potvrdil používanie označenia našich výrobkov.

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Obchod
Gabriela Gabašová
+421 905 269 880
Doprava
Tamás Pákozdy
+421 948 907 720
Výrobný úsek
Jozef Benč
+421 908 977 016
Ekonomický úsek
Ing. Monika Gyepesová - ekonomická riaditeľka
+421 918 834 738

Ďalšie adresy

Výrobné stredisko Malé Kršteňany

958 03 Partizánske
riaditeľ výrobne – Jozef Benč
tel.: +421 908 977 016
E-mail: jbenc@kas.sk

 

Výrobné stredisko 951 95 Obyce

Okr. Zlaté Moravce
riaditeľ výrobne – Jozef Benč
tel.: +421 908 977 016
E-mail: jbenc@kas.sk

 

Výrobné stredisko 935 81 Horné Turovce

okr. Levice
riaditeľ výrobne – Imrich Radoš
tel.: +421 908 924 993
E-mail: irados@kas.sk

 

Výrobne stredisko 951 02 Pohranice

riaditeľ výrobne - Ľuboslav Furka
tel.: +421 908 779 234
E-mail: lfurka@kas.sk

 

Výrobné stredisko 925 52 Šoporňa

okr.Galanta
riaditeľ výrobne – Anton Osvald
tel.: +421 908 979 690
E-mail: aosvald@kas.sk


Zaradenie do kategórií