KAMEŇOLOMY, s.r.o. - lom Jablonica

Ťažba a spracovanie kameňa

Adresa

KAMEŇOLOMY, s.r.o. - lom Jablonica
906 32, Jablonica
IČ: 34121358

Prevádzková doba

Doba expedície:
7.00-15.00 v pracovných dňoch
(10.30-11.00) obedná prestávka

Sociálne siete

Kontakt

Telefón +421 34 65 83 611
Fax +421 346 583 611

Na koho sa obrátiť

Konateľ, Obchodný riaditeľ Bc. Rastislav Podolák
+421 902 920 260

Výrobno-technický riaditeľ Ing. Róbert Zeman PhD.
+421 918 906 726

Expedícia Eva Kopecká
+421 34 658 36 11 ; +421 918 514 816

Vedúci strediska Jablonica Ján Červeňanský
+421 903 804 204


O nás

Firma KAMEŇOLOMY, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom vznikla v roku 1995. Kontinuálne pokračuje v činnosti firmy Kameňolomy a štrkopieskovne š.p. Nové Mesto nad Váhom. Firma má bohaté skúsenosti v ťažbe a spracovaní kameňa. V minulosti ale i súčasnosti dodáva svoje výrobky pre širokú oblasť odberateľov v rezortoch stavebníctva, metalurgie, hutníctva, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, potravinárskeho a sklárskeho priemyslu. Kameňolomy na trhu pôsobia už niekoľko desaťročí. 

Od roku 2006 je spoločnosť KAMEŇOLOMY, s.r.o. súčasťou medzinárodného koncernu CRH so sídlom v Írsku, ktorý je jedným z popredných svetových lídrov v rezorte stavebných materiálov, pôsobiaci v 31 krajinách sveta s 89000 zamestnancami. 


Sortiment

Upozorňujeme zákazníkov, že z dôvodu bezpečnostných opatrení platí vo všetkých prevádzkach prísny zákaz odberu kameniva do vriec, vedier a podobne.

 

Frakcie

  • 0/8
  • 0/16
  • 8/16
  • 16/32
  • 32/63
  • 63/180
  • 0/32
  • 0/63
  • LK netriedený
  • LK záhozový do/nad 200 kg


Kvalita

http://www.kamenolomy.sk/index1729.html?a=cat.71


Certifikácia