KAMEŇOLOMY, s.r.o. - lom Mníchova Lehota

KAMEŇOLOMY, s.r.o. - lom Mníchova Lehota

Výroba širokého sortimentu výrobkov prírodného kameniva,


Ako nás kontaktovať?

Adresa

KAMEŇOLOMY, s.r.o. - lom Mníchova Lehota

913 21, Mníchova Lehota, pošta Trenčianska turná
IČO: 34121358

Otváracia doba

 

Doba expedície:

7.00-15.00 v pracovných dňoch

(10.00-10.30) obedná prestávka

O nás

Firma KAMEŇOLOMY, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom vznikla v roku 1995. Kontinuálne pokračuje v činnosti firmy Kameňolomy a štrkopieskovne š.p. Nové Mesto nad Váhom. Firma má bohaté skúsenosti v ťažbe a spracovaní kameňa. V minulosti ale i súčasnosti dodáva svoje výrobky pre širokú oblasť odberateľov v rezortoch stavebníctva, metalurgie, hutníctva, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, potravinárskeho a sklárskeho priemyslu. Kameňolomy na trhu pôsobia už niekoľko desaťročí. 

Od roku 2006 je spoločnosť KAMEŇOLOMY, s.r.o. súčasťou medzinárodného koncernu CRH so sídlom v Írsku, ktorý je jedným z popredných svetových lídrov v rezorte stavebných materiálov, pôsobiaci v 31 krajinách sveta s 89000 zamestnancami. 

Sortiment

Stredisko produkuje široký sortiment výrobkov prírodného kameniva, ktoré má všestranné použitie pri výstavbe a údržbe cestných komunikácií, pri výrobe betónov a všeobecne v stavebníctve, hutníckom a metalurgickom priemysle, ako aj v poľnohospodárstve a záhradnej architektúre.

Prírodné kamenivo do 16 mm je základom živičných obaľovacích zmesí pre úpravy cestnej siete. Vyhľadávanou je frakcia 0/4, ktorá sa používa ako materiál do mált na murovanie a na omietky vnútorné i vonkajšie.

Stredisko dodáva i lomový kameň používaný na reguláciu riek, potokov a v individuálnej i investičnej výstavbe ako základový a murovací materiál.

Lomový kameň je dodávaný triedený, netriedený, záhozový do a nad 200 kg a upravený lomový kameň na stavbu vodných diel.

Všetky výrobky vyhovujú požiadavkám Vyhlášky č. 12/2001 Z.z. O požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

 

Upozorňujeme zákazníkov, že z dôvodu bezpečnostných opatrení platí vo všetkých prevádzkach prísny zákaz odberu kameniva do vriec, vedier a podobne.

 

Frakcie

 • 0/2
 • 2/4
 • 0/4
 • 0/8
 • 4/8
 • 8/11
 • 8/16
 • 16/32
 • 32/63
 • 63/125
 • 0/16
 • 0/32
 • 0/63
 • 0/100
 • LK netriedený
 • LK zához do/nad 200kg

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Konateľ, Obchodný riaditeľ
Bc. Rastislav Podolák
+421 902 920 260
Výrobno-technický riaditeľ
Ing. Róbert Zeman PhD.
+421 918 906 726
Vedúci strediska
Jozef Fodrek
+421 902 920 275

Cenník

Cenník kameniva

Ďalšie adresy

Výrobňa Čachtice

Vedúci strediska :

Eduard Jamrich

Tel: +421 32 74 06 440

Mob: +421 903 224 661

Fax: +421 32 74 06 440

e-mail: cachtice@kamenolomy.sk

Doba expedície:

7.00-15.00 v pracovných dňoch (10.30-11.00) obedná prestávka

 

Výrobňa Jablonica

Vedúci strediska :

Ján Červeňanský

Tel: +421 34 65 83 611

Mob: +421 903 804 204

E-mail: jablonica@kamenolomy.sk

Doba expedície:

7,00-15.00 v pracovných dňoch (10.30-11.00) obedná prestávka

Výrobňa Hubina

Vedúci strediska :

Miroslav Krajčech

Tel: +421 33 77 47 182

Mob: +421 903 752 344

Fax: +421 33 77 47 182

e-mail: hubina@kamenolomy.sk

Doba expedície:

7.00-15.00 v pracovných dňoch (10.00-10.30) obedná prestávka

 

Sídlo spoločnosti: Priemyselná 5 915 17 Nové Mesto nad Váhom tel:+421 327 704 000

e-mail: kamenolomy@kamenolomy.sk


Skupina