KAMEŇOLOMY, s.r.o. - lom Mníchova Lehota

Výroba širokého sortimentu výrobkov prírodného kameniva,

Adresa

KAMEŇOLOMY, s.r.o. - lom Mníchova Lehota
913 21, Mníchova Lehota, pošta Trenčianska turná
IČ: 34121358

Prevádzková doba

 

Doba expedície:

7.00-15.00 v pracovných dňoch

(10.00-10.30) obedná prestávka

Sociálne siete

Kontakt

Telefón +421 32 64 86 260
Fax +421 326 486 260

Na koho sa obrátiť

Konateľ, Obchodný riaditeľ Bc. Rastislav Podolák
+421 902 920 260

Výrobno-technický riaditeľ Ing. Róbert Zeman PhD.
+421 918 906 726

Vedúci strediska Jozef Fodrek
+421 902 920 275


O nás

Firma KAMEŇOLOMY, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom vznikla v roku 1995. Kontinuálne pokračuje v činnosti firmy Kameňolomy a štrkopieskovne š.p. Nové Mesto nad Váhom. Firma má bohaté skúsenosti v ťažbe a spracovaní kameňa. V minulosti ale i súčasnosti dodáva svoje výrobky pre širokú oblasť odberateľov v rezortoch stavebníctva, metalurgie, hutníctva, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, potravinárskeho a sklárskeho priemyslu. Kameňolomy na trhu pôsobia už niekoľko desaťročí. 

Od roku 2006 je spoločnosť KAMEŇOLOMY, s.r.o. súčasťou medzinárodného koncernu CRH so sídlom v Írsku, ktorý je jedným z popredných svetových lídrov v rezorte stavebných materiálov, pôsobiaci v 31 krajinách sveta s 89000 zamestnancami. 


Sortiment

Stredisko produkuje široký sortiment výrobkov prírodného kameniva, ktoré má všestranné použitie pri výstavbe a údržbe cestných komunikácií, pri výrobe betónov a všeobecne v stavebníctve, hutníckom a metalurgickom priemysle, ako aj v poľnohospodárstve a záhradnej architektúre.

Prírodné kamenivo do 16 mm je základom živičných obaľovacích zmesí pre úpravy cestnej siete. Vyhľadávanou je frakcia 0/4, ktorá sa používa ako materiál do mált na murovanie a na omietky vnútorné i vonkajšie.

Stredisko dodáva i lomový kameň používaný na reguláciu riek, potokov a v individuálnej i investičnej výstavbe ako základový a murovací materiál.

Lomový kameň je dodávaný triedený, netriedený, záhozový do a nad 200 kg a upravený lomový kameň na stavbu vodných diel.

Všetky výrobky vyhovujú požiadavkám Vyhlášky č. 12/2001 Z.z. O požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

 

Upozorňujeme zákazníkov, že z dôvodu bezpečnostných opatrení platí vo všetkých prevádzkach prísny zákaz odberu kameniva do vriec, vedier a podobne.

 

Frakcie

 • 0/2
 • 2/4
 • 0/4
 • 0/8
 • 4/8
 • 8/11
 • 8/16
 • 16/32
 • 32/63
 • 63/125
 • 0/16
 • 0/32
 • 0/63
 • 0/100
 • LK netriedený
 • LK zához do/nad 200kg


Kvalita

http://www.kamenolomy.sk/index1729.html?a=cat.71


Certifikácia