L.S.M., spol. s r.o.

Betónové výrobky - výroba tvárnic a plotových striešok, stropný systém a komínové prvky, kanalizačný systém, výroba vodomerných šácht a uličných vpustí, BETÓNOVÝ MONTOVANÝ STROP LSM. Výroba betónu, doprava betónu, čerpanie betónu. Transport betón LSM

Adresa

L.S.M., spol. s r.o.
Kostolná 205/63
900 24, Veľký Biel
IČ: 00 613 258

Prevádzková doba

Pon. - Pia. 07.00 – 16.00 hod.
Sobota 
Transp.- Na vyžiadanie zákazníka
LSM - 08.00 - 12.00 hod.

Sociálne siete

Kontakt

Telefón +421 911 452 089
Mobil +421 911 88 77 27

Na koho sa obrátiť

Obchodné oddelenie Iveta Tengeriová
+421 911 452 089

Obchodný riaditeľ Darina Tengeriová
+421 911 457 047

Ekonomické oddelenie Ing. Daša Grivnová
+421 2 45 916 308

Výrobný riaditeľ Ing. Adrian Gyarmati
+421 911 909 720


O nás

Naša spoločnosť L.S.M. spol. s r.o. zahájila svoju činnosť v roku 1991.

Systematické a dlhodobé budovanie odborných schopností, starostlivé sledovanie potrieb zákazníkov a premyslená vnútorná organizácia firmy priniesli vo výsledku fakt, že L.S.M. spol. s r.o. je spoľahlivým a osvedčeným dodávateľom  betónových výrobkov a betónových zmesí.V priebehu 27 ročného pôsobenia, sa výrobný program spoločnosti kontinuálne rozširoval a hlavným ťažiskom výroby bola výroba tvárnic a plotových striešok.Postupne sme  do svojho výrobného programu začlenili stropný betónový systém, komínové prvky, kanalizačný systém, výrobu vodomerných šácht a uličných vpustí.

BETÓNOVÝ MONTOVANÝ STROP LSM, pozostáva zo železobetónových prefabrikovaných nosníkov s priestorovou výstužou a z betónových stropných vložiek. Nadbetónovaním uložených nosníkov a vložiek vzniká spriahnutá železobetónová stropná konštrukcia.Montovaný strop LSM je možné využiť na rôzne typy budov ako sú rodinné domy, obchodné, zdravotné, administratívne a výrobné budovy. Pri novostavbách aj rekonštrukciách je vhodný ako strop nad pivnicou, medzi poschodiami a ako strešná stropná konštrukcia. Loggie a balkóny sa môžu jednoducho zhotoviť pomocou vyčnievajúcich stropných nosníkov so správne dimenzovanou výstužou podľa technického plánu.Nosníky sa dajú zhotoviť pod stropnou konštrukciou, alebo  priamo v nej samotnej.Spája v sebe viaceré prednosti : vysoká únosnosť, jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov, rýchlosť a presnosť ukladania. Je mimoriadne vhodný pri rekonštrukciách budov.V strope je možné vynechať otvory ,do dutín stropných betónových vložiek je možné osadiť rôzne rozvody. Betónový strop LSM je navrhnutý v zmysle platných normovaných predpisov a vyhovuje spoľahlivosti a mechanickej odolnosti pre navrhovanú životnosť.Stropné konštrukcie vyhovujú z hľadiska medzných stavov únosnosti aj používateľnosti.

V roku 2018 sme spustili TRANSPORT BETÓN LSM s výrobou betónu, betónových zmesí a štrkov. Disponujeme domiešavačmi s obsahom 9m3 a využitie PUMI t.j. domiešavač s pumpou dĺžky 28 metrov, nám umožňuje znížiť náklady na dopravu betónu. Naša betonáreň LSM spol,s.r.o. sa tak za krátky čas stala jednou z najvyužívanejších v širokom okolí mesta Senec.

Kvalita našich služieb, poradenský a technický servis, výpočet cenových ponúk či vypracovanie kládačských plánov Vás určite uspokojí a povedie k spolupráci s nami. Betonáreň LSM spol,.s.r.o. je jedna z mála spoločností na slovenskom trhu, ktorá ponúka najkomplexnejší výrobný program, neustále dopĺňa svoj sortiment a rozširuje ponuku služieb s cieľom urobiť nakupovanie pre zákazníkov viac atraktívnejším a komfortnejším. Veríme, že sa nám postupne podarí uspokojiť všetky Vaše priania a budeme kvalitnými partnermi v budovaní Vaších stavieb…


Sortiment

Betónové výrobky

 

Betón  - www.lsm.sk/transport-beton/

 • C 8/10
 • C 12/15
 • C 16/20
 • C 20/25
 • C 25/30
 • C 30/37

 

Cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123

 • CB III - cestný betón

 

Vodotestný betón max. priesak 50mm

 • C 20/25
 • C 25/30
 • C30/37

 

Štrky  - www.lsm.sk/product_cat/strky/

 

Služby - podpora zákazníkov

 • Doprava TRANSPORT BETÓN LSM
 • Vypracovanie kladacieho plánu na stropný systém
 • Viazanie betonárskej ocele a výroba kontinuálnych strmienkov
 • Vypracovanie statického posúdenia stropného systému
 • Odborné poradenstvo
 • Doprava LSM

 

 

 


Kariéra

www.lsm.sk/kariera/