PREFA - STAV s.r.o. - Prefa - betonáreň Podlužany

PREFA - STAV s.r.o. - Prefa - betonáreň Podlužany

Výroba, predaj a doprava betónu, transportbetónu, betónové výrobky - široký sortiment betónových a železobetónových prefabrikátov,betónové žumpy, studňové skruže, betónové tvárnice, debniace tvárnice, betónové ploty a iné betónové výrobky. 


Ako nás kontaktovať?

Adresa

PREFA - STAV s.r.o. - Prefa - betonáreň Podlužany

956 52, Podlužany pri Bánovciach nad Bebravou
IČO: 34 102 507

O nás

Spoločnosť Prefa-stav s.r.o. bola založená v júni 1994. Sídlo spoločnosti je v Topoľčanoch. Jednotlivé prevádzky - betonárka a zámočnícka dielňa sú v Topoľčanoch, lom v Závade, lom, betonáreň a paneláreň v Podlužanoch ponúka rôzne betónové výrobky. Podľa členenia na jednotlivé prevádzky je zrejmé aj zameranie predmetu činnosti – ťažba a spracovanie štrkopieskov, predaj štrku, výroba transportbetónu, výroba a montáž betónových a železobetónových prefabrikátov, výroba a montáž oceľových konštrukcií a iných zámočníckych výrobkov.

 

Betonáreň Prefa Podlužany ponúka široký sortiment betónových a železobetónových prefabrikátov. Betón, čerstvý betón alebo transportbetón je hlavný stavebný materiál. Vyrábame z neho betónové žumpy, studňové skruže, betónové tvárnice, debniace tvárnice, betónové ploty a iné betónové výrobky. Komplexná stavebná výrobňa, výroba betónu , ktorá je charakteristická výrobou kameniva až po výrobu a predaj hotových prefabrikovaných železobetónových (ŽB) výrobkov. 

Sortiment

Betonáreň Prefa - Podlužany ponúka: 

Betón - predaj, čerstvý betón alebo transportbetón a stavebný materiál

Naša betonárka ponúka zákazníkovi široký výber betónov - od podkladových cez konštrukčné, výplňové, ľahké, tepelne izolačné, betón vyrábame podľa rôznych normových predpisov.

Vyrábame transportbetón a ponúkame zákazníkom  ďalšie služby spojené s použitím betónu:

 • výroba a predaj certifikovaných tried betónu C12/15 – C30/37
 • betóny sú vyrábané z dolomitického, riečneho a kombinovaného kameniva - stavebný betón
 • betón do základov. Pre klasický betónový základ pod nosné steny rodinných domov používame základový betón s označením C12 / 15 (B 15) alebo kvalitnejší C16 / 20 (B 20) (pre staticky nenáročné stavby).
 • betón na podlahu

Služby spojené s použitím betónu

 • rozvoz betónových zmesí v akomkoľvek objeme na miesto určenia podľa zadania objednávateľa
 • ukladanie betónu pomocou mobilného čerpadla.
 • Výroba drobných a stredne veľkých prefabrikovaných betónových a železobetónových výrobkov:
  • Prefabrikáty - betónové výrobky

   • Drobné prefabrikáty:
    studňové skruže, betónové tvárnice, betónové kocky, železobetónové preklady, debniace tvárnice, pilierové tvárnice, betónové tvárnice, ohradové stĺpiky, okrasné betónové ploty, schodnice a ďalšie atypické prefabrikáty
   • vodomerné šachty - doprava a predaj

 • Stredne veľké prefabrikáty:

železobetónová žumpa – 7m3, 10m3, 22m3 a viac
vodomerná šachta
oporné prefabrikáty tvar L, T, ktoré majú základnú výšku 2,6m, 3m, 4m, 5,5m
schodišťové prefabrikáty (ramená, podesty, medzipodesty)
železobetónové stropné panely, zákrytové dosky, filigranové stropné panely
cestné panely hrúbky 150, 180, 200mm

Predaj štrku

 • kamenivo do betónu EN 12620
 • kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242
 • vyrábané frakcie 0/8mm, 8/16mm, 16/32mm, 0/125mm

Oceľ a stavebná armatúra

 • výroba a predaj betonárskej ocele a sieťovín rôznych priemerov
 • výroba armatúry pre železobetónové prefabrikáty
 • strihanie, ohýbanie, zváranie, viazanie armatúry podľa požiadaviek výkresovej dokumentácie a zákazníkov

 

Doprava a mechanizácia

Doprava betónu 

 • doprava betónu autodomiešavačmi a PUTZMEISTROM 28m
 • doprava cementu cisternou
 • doprava kameniva nákladnými vyklápacími autami s vlekmi
 • doprava betónu a  betonových prefabrikátov návesmi
 • autožeriav s nosnosťou 20t
 • betón prepravíme do všetkých okresov (Nitra, Topoľčany, Partizánske, Trenčín, Prievidza, Hlohovec, Piešťany..)
 • Neoddeliteľnou súčasťou výroby betónu je aj doprava betónu na stavby. Pri dodávkach betónových zmesí je mimoriadne dôležitá výkonnosť, časová flexibilita, spoľahlivosť a presnosť dodávok, ktorá je zabezpečovaná modernými a výkonnými autodomiešavačmi a čerpadlami.
 • Pre vašu stavbu zaistíme rozvoz či dovoz betónu. Dovezieme vám prakticky akékoľvek množstvo betónu, ktoré si objednáte.

Certifikáty