RBR Betón, s.r.o. - betonáreň Detva

Výroba betónu, doprava betónu, čerpanie betónu, potery Anhymix, komplexné stavebné a technologické dodávky a služby súvisiace s prípravou a realizáciou inžinierskych, bytových, polyfunkčných, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb.

Adresa

RBR Betón, s.r.o. - betonáreň Detva
Stožok
962 12, Detva
IČ: 36 672 572

Prevádzková doba

Kontakt

Telefón +421 917 057 057

Na koho sa obrátiť

Jiří Netolický
+421 917 057 057


O nás

Stavebná spoločnosť RBR, spol. s r.o. vznikla v roku 1993 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Žiline.

 

Začiatkom decembra 2006 sa v areáli spoločnosti  v Žiline zahájila výstavba najväčšej prevádzky na výrobu betónu na Slovensku.

Realizácia projektu bola odpoveďou na zvýšené požiadavky stavebného trhu na urýchlené dodávky betónových zmesí vysokej certifikovanej kvality.

Na jar v roku 2018 už ani obidve betonárene v Žiline kapacitne nepostačovali. Ďalšie betonárne v  Ružomberku, Detve a v Žiari nad Hronom - Ladomerská Vieska umožnili časovo pružne reagovať na dopyt a pokryť vysoké nároky odberateľov na veľké objemy odoberaných betónov. 

Betonáreň je vybavená recyklingom a kotolňou, čím je zabezpečená aj prevádzka v zimnom období.

Produkcia RBR prekročila v roku 2016 množstvo 1 000.000 m3 vyrobených betónových zmesí.

Spojenie výroby betónu s jeho transportom t.j. dopravnými službami, ktorými disponuje spoločnosť, predstavuje komplexný balíček služieb pre zákazníka.

Transportbetón sa zabezpečuje vlastnými kapacitami, ktoré postupe rozširujeme a doplňujeme. 


Sortiment

Výroba, transport a čerpanie betónu

 • Vyrába kompletný sortiment betónov podľa STN EN 206+A1 (triedy C) a STN 732400 (triedy B).
 • Betónová zmes v triede C 8/10 - C 40/50
 • Poterový betón v triede C 16/20
 • Betón pre cementobetónové kryty vozoviek (CB III)
 • Cementové stabilizácie (SC I)

 

Stavebná činnosť

 • Pozemné stavby
 • Dopravné stavby


Doprava a mechanizácia

V súčasnosti náš vozový park zahŕňa:

 • 9m³ domiešavače..............................5 ks
 • 7m³ domiešavače..............................2 ks
 • 5m³ domiešavače..............................6 ks

- betónpumpy

 • M-24 Pumi-Mercedes /s objemom Mix 5m³/
 • M-26 Pumi-Mercedes /s objemom Mix 7m³/
 • M 34-36 /s hodinovým výkonom 160m³/
 • M 39-40 Mercedes /s hodinovým výkonom čerpadla 160m³/


Referencie

www.rbrbeton.sk/


Certifikácia