Štefan Rehuš, stavebná firma

Štefan Rehuš, stavebná firma


Výroba a doprava betónu /transportbetónu/, vrecovaný cement - predaj, betonárska oceľ, betónové tvarovky a skruže, betónové ploty, domy na kľúč, hrubé stavby, zakladanie stavieb, potery a nivelačné potery, vnútorné omietky, prerábanie bytov a bytových jadier, obklady a dlažby, výkopy, búracie práce a ďalšie stavebné práce.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

Štefan Rehuš, stavebná firma
Železničná 1524 /bývalé kasárne/
905 01, Senica
IČO: 14091968

Kontakt

Telefón: +421 34 651 62 22
E-mail: rehus@rehus.eu
Web: www.rehus.eu

O nás

Stavebná spoločnosť Rehuš úspešne pôsobí na trhu od roku 1992. Reprezentuje nás množstvo zrealizovaných stavieb v Trnavskom kraji. Sme stavebná firma využívajúca dlhoročné skúsenosti majiteľa firmy v oblasti stavebníctva v realizácii malých a veľkých stavieb.

Zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú školenia, aby uspokojili aj najnáročnejších zákazníkov.

Cieľom firmy je ,, SPOKOJNÝ ZÁKAZNÍK “, k čomu prispieva aj garancia na prácu vykonanú našou firmou.

Naša betonáreň pôsobí úspešne na trhu od roku 2009. Od tohto roku dodávame kvalitné betónové zmesi podľa noriem STN EN 206-1 za prijateľné ceny.

Široké spektrum výroby je možné zvládnuť len za predpokladu zladenia kvalitnej technológie a zodpovedným prístupom kvalifikovaného personálu. Kvalita u nás hrá doležitú úlohu a prináša nám veľa spokojných zákazníkov.

V prípade potreby aj 24 hodinová prevádzka. Tým, že naša betonáreň je umiestnená vo vnútorných priestoroch ako jediná v okolí, dokážeme namiešať a dodať betón až do – 15 C° podľa noriem.

Vyrábame všetky dostupné betóny podľa STN EN 206-1 a špeciálne betónové zmesi.

Sortiment

 • Výroba a transport betónov:
Betón STN 206-1 - C8/10 – X0 (SK) Cl 0,2 - Dmax16 – S3  
Betón STN 206-1 - C12/15 – XC0 (SK) Cl 0,2 - Dmax16 – S3
Betón STN 206-1 - C16/20 – XC1 (SK) Cl 0,2 - Dmax16 – S3
Betón STN 206-1 - C20/25 – XC2 (SK) Cl 0,1 - Dmax16 – S3
Betón STN 206-1 - C25/30 – XC3 (SK) Cl 0,1 - Dmax16 – S3
Betón STN 206-1 - C30/37 – XC4, XD2, XF1 (SK) Cl 0,1 - Dmax16 – S3
Betón STN 73 6123 - CB III - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3
CBGM STN EN 14227-1 C8/10 systém I - Dmax16 - G1
CBGM STN EN 14227-1 C5/6 systém I - Dmax16 - G1 - A
 • betónové ploty http://rehus.eu/betonove-tvarovky/betonove-ploty/
 • betónová dlažba http://rehus.eu/betonove-tvarovky/betonova-dlazba/
 • betónové striešky http://rehus.eu/betonove-tvarovky/betonove-striesky/
 • betónové tvarovky http://rehus.eu/betonove-tvarovky/charakteristika-1/
 • betonárska oceľ http://rehus.eu/betonove-tvarovky/cennik/
 • vrecový cement
 • Služby:
  • Stavba domu na kľúč
  • Hrubé stavby
  • Zakladanie 
  • Potery a nivelačné potery
  • Prerábanie bytov a bytových jadier
  • Zatepľovanie stavieb akéhokoľvek typu
  • Fasády a iné vonkajšie omietky
  • Vnútorné omietky
  • Obklady a dlažby
  • Pokládka podláh
  • Zámocké dlažby alebo iné typy chodníkov
  • Kamenné obklady
  • Maliarske práce
  • Výstavba plotov
  • Zámočnícke práce
  • Výkopy
  • Búracie práce
  • A mnoho ďaľších služieb ktoré naša stavebná firma ponúka ...

 

Doprava a mechanizácia

Transport betónu zabezpečujeme vlastnými domiešavačmi:

 

Man s objemom             9

Man s objemom             9

Tatra 815 s objemom     4

Tatra 815 s objemom     4


Betonáreň sa skladá z troch zásobníkov kameniva rôznych frakcií, dopravného pásu, skipového vozíka, miešacieho jadra, zásobníkov vody a prísad, sila na cement a sila na popolček. V systéme betonárky je zabudovaných 9 automatických váh, ktoré zabezpečujú dodržanie presnosti výrobnej receptúry. Betonárka je vybavená automatickým riadením, teda nemôže dôjsť k nedodržaniu receptúry manuálnym zásahom človeka. Vizualizácia celého procesu sa zobrazuje na displeji v PC. Zákazník dostane detailné informácie o množstve a skladbe betónovej zmesi . Naša betonáreň používa kvalitný cement a riečny štrk.

Kvalita

betónové zmesi podľa noriem STN EN 206-1

Certifikáty

Prehľad realizovaných projektov spolufinancovaných za podpory Európskej  únie:Názov prijímateľa:             

Štefan Rehuš

Sídlo prijímateľa:                                       

Železničná 1524, Senica 905 01

Názov projektu:                                         

„New home“  zabezpečenie technológie na inováciu výroby
pre f. Štefana Rehuša


Dátum začatia realizácie:                            07/2009

Dátum predpokladaného   
ukončenia realizácie:                                  10/2009

Výška zmluvne viazaného     
príspevku:                                                183 854,48 EUR

Miesto realizácie projektu:                          

Železničná 1524, Senica 905 01


Stručný opis projektu:
 Firma Štefan Rehuš realizáciou projektu prostredníctvom nových  technológií sleduje posilnenie výroby, zvýšenie tvorby tržieb a hodnoty, optimalizáciu vnútropodnikových procesov, čím sa celkovo posilní konkurencieschopnosť firmy na trhu.