SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s. r. o. - Štrkovňa Kočovce

SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s. r. o. - Štrkovňa Kočovce

 

SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s. r. o.
Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov
Ťažba, spracovanie a predaj kameniva.
  
Pre drobný nákup (do 50 t) a v hotovosti kontaktujte prosím priamo expedíciu.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s. r. o. - Štrkovňa Kočovce
Štrkovňa Kočovce
916 31, Kočovce
IČO: 36512907

Otváracia doba

Pracovné dni 6.00 - 17.00 hod. (inak poďla dohody)

V zimnom období môže byť prevádzková doba upravená. Informácie o aktuálnej prevádzkovej dobe Vám poskytne expedícia.

O nás

Slovenské štrkopiesky, s.r.o. a jej sesterské spoločnosti - František Jampílek a České štěrkopísky spol. s r.o. je zoskupenie firiem zaoberajúcich sa už od roku 1994 celkovým riešením prípravy ťažby, samotnou ťažbou, zušľachťovaním nerastov, distribúciou kameniva a zahladením následkov ťažby sociálne a ekologicky zodpovedným prístupom.
 
Spoločnosť Slovenské Štrkopiesky bola založená v roku 2006 ako sesterská spoločnosť spoločnosti České Štěrkopísky. V roku 2010 spoločnosť uviedla do prevádzky prvú štrkovňu Kočovce - Važiny v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Sortiment

 • Kamenivo prírodné ťažené prané  0/4P
 • Kamenivo prírodné ťažené prané  0/22P
 • Kamenivo prírodné ťažené prané  4/8P
 • Kamenivo prírodné ťažené prané  8/16P
 • Kamenivo prírodné ťažené prané  16/22P  
 • Kamenivo prírodné ťažené guľaté  16/32G      
 • Kamenivo prírodné ťažené prané  0/8P *
 • Kamenivo prírodné ťažené  22/150 *
 • Piesok prírodný nepraný  0/2 *
 • Štrkopiesok prírodný ťažený nepraný  0/80 *
 • Zásypový materiál - netriedený  *

* - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".

Doprava a mechanizácia

Ponúkame možnosť zaistenia dopravy

Referencie

Referencie MRA beton Referencie Stafis  
Referencie Cemex Referencie Frischbeton Referencie - HKS beton
Zapa Referencie TBG doprastav

    

Referencie obcí

Certifikáty