ŠPECIAL TRANS s.r.o.

ŠPECIAL TRANS s.r.o.

Výroba a predaj betónových zmesi /betónu rôzneho druhu a kvalitatívnych vlastností/, ťažba, výroba a predaj štrkov a pieskov, lomový kameň - zavádzame prevádzku kameňolomu, betonárska oceľ - výstuže do betónu, služby v oblasti stavebníctva zamerané na výkopové a zemné práce, žeriavnické práce, odstránenie starých stavieb a demolačné práce, odvoz sutiny s uložením na skládku, prenájom stavebných strojov,


Ako nás kontaktovať?

Adresa

ŠPECIAL TRANS s.r.o.
Komenského 1091/30
937 01, Želiezovce
IČO: 46 247 572

Kontakt

Telefón: +421 905 321 218,
E-mail: specialtrans@gmail.com
Web: www.specialtrans.sk

Sociálne siete:  

O nás

Ponúkame služby v oblasti stavebníctva zamerané na práce so stavebnou technikou s dôrazom na zemné a výkopové práce. Disponujeme strojmi od minibagra až po ťažké mechanizmy: buldozéry, dumpre, bagre, valce, žeriav.

 

https://www.youtube.com/watch?v=8WvBCbsq7q0#action=share

Sortiment

Služby

 

Výkopové a zemné práce

Spoločnosť disponuje širokou škálou ťažkej techniky s možnosťou vlastnej prepravy do 25t. Sme pripravení na velkoobjemové výkopy, presuny, terénne úpravy - a to všetko s možnosťou na mieru, podľa projektovej dokumentácie s presnosťou geodeta. Vykopeme základy pre Váš rodinný dom, dovezieme a zhutníme podsyp, navýšime a upravíme terén podľa požiadavky.

Odstránenie stavieb a demolačné práce

Realizujeme odstránenie starých stavieb a demolačné práce vrátane odvozu sutiny s uložením na skládku. Čistíme pozemky od starých stavieb, hlinených domov, betónových plôch, porastov pomocou ťažkej technicky.

Demolačné práce pri rekonštrukciách či iných stavebných úpravách, odstránenie priemyslových betónových podláh a pod.

Žeriavnické práce

Pre zdvih Vašich bremien používame Tatru ČKD 20t. Ideálny pomocník pre zdvih bremien, montáž bednenia, a pod.

Prenájom stavebných strojov

Poskytujeme prenájom stavebných strojov v hodinovej sadzbe vrátane obsluhy.

Doprava štrku a piesku

Doprava betónu

 

Produkty

 

Triedený štrkopiesok

Dlhoročne sa zaoberáme ťažbou, výrobou a predajom štrkov a pieskov. Ponúkame kamenivo rôznej frakcie, zásypový materiál, netriedený štrkopiesok a všetko vrátane dopravy. Medzi bežne dostupné frakcie patrí 0/4, 4/8, drvená 4/8, 8/16, 16/22, 0/22, drvená 0/32, netriedený riečny štrk 0/63. Materiál je certifikovaný pre stavebné účely a do betónových zmesí.

Lomový kameň - zavádzame prevádzku kameňolomu. Aktuálne informácie sledujte na našom webe www.specialtrans.sk.

Betónové zmesi

Ponúkame betónové zmesi rôzneho druhu a kvalitatívnych vlastností . Nová betonárka značky ELBA a umiestnenie na štrkovni v obci Pastovce zaručuje maximálnu kvalitu dodávanej zmesi. Veľkou výhodou je samostatná kotolňa s predohrevom kameniva a vody, ktorá umožňuje betonáž pri veľmi nízkych vonkajších teplotách. Transport betónovej zmesi zabezpečujeme s tromi autodomiešavačmi v objemoch 1x7m3 a 2x9m3, ďalej dvomi návesmi o objeme 11m3.

Betonárska oceľ - ponúkame pre Vašu stavbu na mieru pripravenú, ohnutú, nastrihanú výstuž, kari siete

Doprava a mechanizácia

Disponujeme strojmi od minibagra až po ťažké mechanizmy:

buldozéry, dumpre, bagre, valce, žeriav, Tatra ČKD 20t pre zdvih bremien, 

tri autodomiešavače v objemoch 1x7m3 a 2x9m3, dva návesy o objeme 11m3

Certifikáty