STAVOINDUSTRIA SK a.s. - Betonárka Trnava

výroba betónu, výroba a predaj cementového tovaru a materiálov, dodávka betónu, prenájom stavebných mechanizmov

Adresa

STAVOINDUSTRIA SK a.s. - Betonárka Trnava
Cukrová 6
917 01, Trnava
IČ: 35 777 320

Prevádzková doba

Kontakt

Telefón 0905 494 323

Na koho sa obrátiť

Generálny riaditeľ Ing. Rastislav Glézl
02 43 41 17 59

Vedúci betonárne Matúš Jedinák
0905 494 323


O nás

Stavoindustria SK, a.s. je jedným z členov skupiny UNITED INDUSTRIES, a.s. Firma nadviazala na dlhodobé tradície a skúsenosti v oblasti výroby čerstvého betónu všetkého druhu, vrátane poskytovania nákladnej dopravy a stav.mechanizmov, prenájom stav.mechanizmov, prenájom kancelárskych a skladovacích priestorov. Ťažisko pôsobenia firmy je v Bratislave, Trnave a Ivanke pri Dunaji. Jedna prevádzka výrobne betónu má sídlo v Ivanke pri Dunaji a druhá v centre Trnavy.


Sortiment

  • Výroba čerstvého betónu podľa STN 73 2400
  • Výroba betónu triedy B10, B15, B20, B25, B30, B35
  • Dodávka betónu špeciálnym nákladnými automobilmi TATRA 815 s nástavbou AM369 4,5 m³


Kvalita

Výrobne betónu majú platné certifikáty preukázania zhody podľa zákona o stavebných výrobkoch.