STRABAG s.r.o. - betonáreň Lučenec

STRABAG s.r.o. - betonáreň Lučenec

   
Betonáreň typ LIEBHERR Compactmix s hodinovým výkonom 55 m³ čerstvého betónu. Celoročná, automatická, počítačom riadená prevádzka. Betonáreň je pre zimné obdobie vybavená zariadením pre ohrev zámesovej vody a zariadením pre predhrev kameniva. Súčasťou betonárky je recyklačné zariadenie pre spracovanie zbytkového betónu.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

STRABAG s.r.o. - betonáreň Lučenec
Skladištná ulica
984 01, Lučenec
IČO: 17317282

O nás

Betonárne tejto spoločnosti patria do skupiny STRABAG. Celá sieť týchto betonární patrí medzi najväčších producentov betónových zmesí v rámci Slovenskej a Českej republiky a je významným subdodávateľom firiem pôsobiacich v stavebnom priemysle.

Sortiment

  • konštrukčné aj nekonštrukčné betóny vyrábané podľa STN EN 206+A1
  • cementobetónové kryty podľa STN 73 6123
  • cementom stmelené zmesi pre podkladové vrstvy podľa STN EN 14227-1 (CBGM)
  • betóny odolné agresívnemu prostrediu 
  • cemento-popolčekové a cemento-bentonitové suspenzie
  • samozhutnitelné betóny (SCC)
  • betóny podľa zvláštnych požiadaviek zákazníka (betón do pilót, betóny predpísaného zloženia, ...)

 

Doprava a mechanizácia

Autodomiešavače, čerpadlá betónu.

Kvalita

Organizácia má zavedený, certifikovaný a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 a systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015, ktoré pravidelne dozoruje akreditovaný certifikačný orgán. Vyrábané betóny spĺňajú požiadavky zákona č. 133/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Všet ky betonárne majú certifikovaný systém riadenia výroby a na výrobky sú vydávané SK vyhlásenia o parametroch. Kvalitu výroby kontrolujú nezávislé akreditované skúšobné laboratória a certifikovaný systém riadenia výroby v pravidelných intervaloch preveruje autorizovaná osoba. Aj všetky vstupné materiály používané na výrobu sú pravidelne kontrolované a spĺňajú požiadavky platných predpisov a noriem.

Certifikáty