VIABETON - betonáreň Krupina

VIABETON - betonáreň Krupina

Výroba širokého sortimentu kvalitného certifikovaného betónu vrátane dopravy betónu (komplexných dopravných služieb)


Ako nás kontaktovať?

Adresa

VIABETON - betonáreň Krupina
Červená Hora 1737
963 01, Krupina
IČO: 50228455

Kontakt

Telefón: +421 908 774 162
Mobil: +421 948 900 411
E-mail: viakorp@viakorp.sk
Web: www.viakorp.sk

Otváracia doba

Prevádzka: počas celého roku

O nás

Naša spoločnosť vyrába široký sortiment kvalitného certifikovaného betónu, tiež zabezpečujeme komplexné dopravné služby, betón dovezieme priamo na stavbu.

Ďalej predmetom našej činnosti sú stavebné práce pre dopravné, pozemné, priemyselné a inžinierske projekty, zemné práce vykonávané vlastnými mechanizmami, ale aj kalkulácie rozpočtov a výkon stavbyvedúceho a stavebného dozoru. 

Vykonávame výstavbu a rekonštrukciu ciest, spevnených plôch, výstavbu rodinných domov, rekonštrukciu, modernizáciu a zatepľovanie výrobných, skladových a obytných budov. 

Máme skúsenosti aj s developerskými projektami, kde formou vlastných investícií a vlastných pracovníkov realizujeme výstavbu a rekonštrukciu bytových domov a administratívnych budov. 

Sortiment

  • Výroba betónu
  • Doprava a čerpanie betónu

K vyrobeným betónom firma automaticky zabezpečuje predpísané skúšky betónov (pevnosť, priesak, mrazuvzdornosť...). Množstevné zľavy na odber betónu  je možné dohodnúť individuálne s majiteľom firmy.  
Zákazníkom ponúkame aj špeciálne certifikované betóny vyšších tried, ktoré spĺňajú požiadavky na mrazuvzdornosť, odolnosť voči soliam a cestné betóny ako aj hydraulicky stmelené kamenivo.

  • Stavebné práce pre dopravné, pozemné, priemyselné a inžinierske projekty
  • Zemné práce
  • Kalkulácie rozpočtov
  • Výkon stavbyvedúceho a stavebného dozoru

Doprava a mechanizácia

Doprava betónu je vykonávaná vlastnými autodomiešavačmi.

Kvalita

Vyrábame certifikované betónové zmesi - Vyhlásenie zhody podľa platnej STN – EN 206 - 1.

Jednotlivé skúšky typu vykonala oprávnená skúšobňa –TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ.

 

 

Certifikáty

Na koho sa obrátiť

Konateľ
Bc. Ján Bohovic
+421 908 774 162
Konateľ
Stanislav Dado
+421 911 031 177
Riaditeľ spoločnosti
Ing. Michal Šimko
+421 908 714 028
Stavbyvedúci
Ing. Milan Salat
+421 905 948 835
Dispečer
Štefan Krajč
+421 944 321 555

Ďalšie adresy

Sídlo spoločnosti:

VIAKORP, s.r.o.
Strážska cesta 7892
960 01 Zvolen

Faktuačné údaje:

VIAKORP, s.r.o.

Strážska cesta 7892

960 01 Zvolen

 

IČO:  50228455

DIČ:  2120221499

IČ DPH: SK2120221499

Č. bankového účtu : 1132792008/1111 UniCredit Bank

IBAN: SK1111110000001132792008

BIC: UNCRSKBX

 

 


Inzeráty