Výroba kameňa a pieskov, spol. s r.o.

Kameňolom Buková, ťažba a výroba prírodného drveného kameniva.

Adresa

Výroba kameňa a pieskov, spol. s r.o.
919 10, Buková
IČ: 34137009

Prevádzková doba

Pondelok - Piatok   6-18 h

Sobota                  6-14 h

 

Kontakt

Telefón +421 33 55 89 144
Email vkp@vkp.sk

Na koho sa obrátiť

Marek Zachar
+421 905 656 247

Kancelária VKP Buková
+421 33 55 89 274


O nás

Spoločnosť VKP spol. s r.o. Buková vznikla v r. 1996, ako firma špecializovaná na výrobu drveného kameniva na stavebné účely a je vlastne pokračovateľom tradície výroby bývalého š.p. Kameňolom Buková.

 

Naša firma sa zamerala hlavne na ťažbu a výrobu prírodného drveného kameniva, ktoré je určené do betónových zmesí, pre hutné asfaltové vrstvy, do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest a tiež ako posypový materiál na zimnú údržbu ciest, okrasné kamenné oplotenia a podobne.

 

Prvoradý záujem našej spoločnosti je vychádzať z max. kvality a preto naša spoločnosť vlastní Certifikát systému vnútropodnikovej kontroly vydaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o., Bratislava.

 

V snahe o čo najlepšie uspokojovanie potrieb našich zákazníkov maloodberateľov i veľkoodberateľov, celá technologická linka prešla kompletnou rekonštrukciou, čo maximálne napomáha uspokojovať potreby zákazníkov čo do množstva vyrobeného tovaru ako aj jeho kvality. Taktiež spĺňa požiadavky životného prostredia, nakoľko všetky pohyblivé časti sú zakrytované.


Sortiment

Sortiment ponúkaný spoločnosťou – dolomitové kamenivo prírodné hutné drvené. V zmysle zákona 90/1998 Z.z. a Vyhlášky MVaRR č. 558/2009 je na naše produkty preukázaná zhoda systémom 2+ a 4 s účelom použitia podľa:
 
 
STN EN 12620 pre frakcie
 
 • 0 / 2
 • 0 / 4
 • 2 / 4
 • 4 / 8
 • 8 / 11
 • 8 / 16
 • 16 / 32
 • 0 / 22 
 • 0 / 32

 

STN EN 13043 pre frakcie

 

 • 0 / 2
 • 0 / 4
 • 2 / 4
 • 4 / 8
 • 8 / 11
 • 8 / 16
 • 16 / 32

 

STN EN 13242 pre frakcie

 

 • 0 / 2
 • 0 / 4
 • 2 / 4
 • 4 / 8
 • 8 / 11
 • 8 / 16
 • 16 / 32
 • 0 / 16
 • 0 / 22
 • 0 / 32
 • 22 / 63
 • 63 / 125
 • 0 / 63
 • 0 / 125

 

Lomový kameň netriedený

 

Uloženie odpadu

 

 


 

 


Doprava a mechanizácia

Ponúkame možnosť zabezpečenia dopravy produktov k zákazníkovi


Referencie

Naše výrobky dosahujú vysokú úroveň kvality, a preto vieme uspokojiť aj tých najnáročnejších zákazníkov, čoho príkladom je aj použitie našich materiálov napr.

 • pri stavbe a rekonštrukcii diaľnic a iných dopravných ciest
 • autobusová stanica Trnava
 • pri stavbách Kaufland Trnava, Tesco Trnava
 • Faurecia Hlohovec
 • PSA Trnava
 • výrobne betónových zmesí
 • pri výrobe asfaltových obaľovaných zmesí


Kvalita

Naša firma vlastní certifikát systému vnútropodnikovej kontroly č. 1301-CPD-0059, vydaný notifikovanou osobou č. 1301 – TSÚS Bratislava. Tento certifikát nás oprávňuje podľa vyhl. č. 558/2009 a zákona č. 90/1998 o stavebných výrobkoch vydávať vyhlásenia zhody systémom 2+ a 4 s účelom použitia podľa noriem STN EN 12620, STN EN 13043, STN EN 13242.


Certifikácia