CEMMAC, a.s.

Hlavnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti je výroba cementu.

Adresa

CEMMAC, a.s.
Cementárska 14
914 42, Horné Srnie
IČ: 31412106

Prevádzková doba

Kontakt

Telefón +421 (0) 32 6576 211
Fax +421 (0) 32 6588 304

Na koho sa obrátiť

sekretariát
+421 32 6588 237 , +421 32 6588 390

oddelenie odbytu
+421 32 6588 280

ústredňa
+421 32 6576 211


O nás

Akciová spoločnosť CEMMAC a.s. Horné Srnie je uznávanou spoločnosťou medzi obchodnými partnermi v tuzemsku a zahraničí. Svojou štruktúrou a počtom 214 zamestnancov k 30.04.2012 naďalej patrí medzi stredne veľké podnikateľské subjekty v odbore výroby stavebných hmôt. Hlavnými podnikateľskými aktivitami v rámci predmetu podnikania sú najmä: výroba cementu výroba iných minerálnych výrobkov nekovových (mleté vápence) výroba malty (suchých maltovín, omietkových zmesí, ušľachtilých (špeciálnych) omietok vykonávanie trhacích prác vedenie účtovníctva činnosť organizačných a ekonomických poradcov automatizované spracovanie dát výroba cementov, mletej trosky a výroby na báze cementov kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod) kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností (veľkoobchod) sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností poradenská činnosť v rozsahu voľných živností technické testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti prevádzkovanie dopravy na dráhe Cemmac a.s. vyrába cement od roku 1929, t.j. už viac ako 80 rokov. Náš cement je široko využívaný pri výstavbe priemyselných a bytových objektov, ako aj dopravnej infraštruktúry. Portlandské a zmesné cementy sú v Cemmac a.s. vyrábané na jednom z najmodernejších zariadení v Európe. Súčasná technická úroveň výrobného zariadenia umožňuje vyrábať cement zodpovedajúci norme STN EN 197-1 v triedach: portlandský cement CEM I 42,5 R portlandský troskový cement CEM II/A-S 42,5 R portlandský troskový cement CEM II/B-S 32,5 R portlandský zmesný cement CEM II/B-M(S-V) 32,5 R portlandský zmesný cement CEM II/B-M(S-V) 42,5 N portlandský troskový cement CEM II/B-S 32,5 R/DZ/


Sortiment

Portlandský zmesový cement STN EN 197-1 CEM II/B-M (S-V) 32,5 R

Popis:

Portlandský zmesový cement CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sa vyrába spoločným zomletím kremičitanového (portlandského) slinku, vysokopecnej granulovanej trosky, kremičitého popolčeka a sadrovca. Troska a popolček, ktorých obsah v cemente je max. 35 % upravujú zmesnosť cementu a znižujú vývoj hydratačného tepla. Sadrovec pôsobí ako regulátor tuhnutia cementu.

Portlandský troskový cement STN EN 197-1 CEM II/B-S 32,5 R

Popis:

Portlandský troskový cement CEM II/B-S 32,5 R sa vyrába spoločným zomletím kremičitanového (portlandského) slinku, vysokopecnej granulovanej trosky a sadrovca. Troska, ktorej obsah v cemente je max. 35 %, upravuje zmesnosť cementu a znižuje vývoj hydratačného tepla. Sadrovce pôsobí ako regulátor tuhnutia cementu.

Portlandský zmesový cement STN EN 197-1 CEM II/B-M (S-V) 42,5 N

Popis:

Portlandský zmesový cement CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sa vyrába spoločným zomletím kremičitanového (portlandského) slinku, vysokopecnej granulovanej trosky, kremičitého popolčeka a sadrovca. Troska a popolček, ktorých obsah v cemente je max. 35 % upravujú zmesnosť cementu a znižujú vývoj hydratačného tepla. Sadrovec pôsobí ako regulátor tuhnutia cementu.

Portlandský troskový cement STN EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R

Popis:

Portlandský troskový cement CEM II/A-S 42,5 R sa vyrába spoločným zomletím kremičitanového (portlandského) slinku, vysokopecnej granulovanej trosky a sadrovca. Troska, ktorej obsah v cemente je max. 20 % upravuje zmesnosť cementu a znižuje vývoj hydratačného tepla. Sadrovec pôsobí ako regulátor tuhnutia cementu.

Portlandský cement STN EN 197-1 CEM I 42,5 R

Popis:

Portlandský cement CEM I 42,5 R sa vyrába jemným zomletím kremičitanového (portlandského) slinku a sadrovca. Dosahuje vysoké pevnosti a je vyrábaný bez prísady vysokopecnej trosky. Sadrovec pôsobí ako regulátor tuhnutia cementu .

 


Doprava a mechanizácia

Expedícia cementu

Cemmac a.s. dodáva cement zákazníkom vo forme baleného a voľne loženého produktu.
Balený cement je expedovaný v 25 kg vreciach, ktoré sú uložené na euro-paletách a zafóliované.
Voľne ložený cement je expedovaný cisternovými nákladnými automobilmi.


Portlandské a zmesné cementy sú v Cemmac a.s. vyrábané na jednom z najmodernejších zariadení v Európe. Riadenie technologických procesov sa uskutočňuje z centrálneho velína, pričom sa v maximálnej miere využíva moderná výpočtová technika. Cemmac a.s. má tiež zabudovaný automatický emisný monitorovací systém.


Kvalita

Certifikáty:

http://www.cemmac.sk/sites/default/files/attachments/Certifikat_CEM_I_42,5_R.pdf

 

http://www.cemmac.sk/sites/default/files/attachments/Certifikat_CEM_II_A-S_42,5_R.pdf

 

http://www.cemmac.sk/sites/default/files/attachments/Certifikat_CEM_II_B-M%28S-V%29_32,5_R.pdf

 

http://www.cemmac.sk/sites/default/files/attachments/Certifikat_CEM_II_B-M%28S-V%29_42,5_N.pdf

 

http://www.cemmac.sk/sites/default/files/attachments/Certifikat_CEM_II_B-S_32,5_R.pdf


Certifikácia


Kontrola kvality

Kvalitatívne parametre všetkých technologických vstupov a výstupov sú monitorované moderne vybaveným laboratóriom s využitím RTG fluorescenčného analyzátora a difraktometra.