CEMMAC, a.s.

CEMMAC, a.s.

 

Hlavnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti je výroba cementu.


Ako nás kontaktovať?

Adresa

CEMMAC, a.s.
Cementárska 14
914 42, Horné Srnie
IČO: 31412106

O nás

Akciová spoločnosť CEMMAC a.s. Horné Srnie je uznávanou spoločnosťou medzi obchodnými partnermi v tuzemsku a zahraničí.

Svojou štruktúrou a počtom 201 zamestnancov k 28.02.2019 naďalej patrí medzi stredne veľké podnikateľské subjekty v odbore výroby stavebných hmôt.

 

Hlavnými podnikateľskými aktivitami v rámci predmetu podnikania sú najmä:

výroba cementu

výroba iných minerálnych výrobkov nekovových (mleté vápence)

výroba malty (suchých maltovín, omietkových zmesí, ušľachtilých (špeciálnych) omietok

vykonávanie trhacích prác

vedenie účtovníctva

činnosť organizačných a ekonomických poradcov

automatizované spracovanie dát

výroba cementov, mletej trosky a výroby na báze cementov

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)

sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

poradenská činnosť v rozsahu voľných živností

technické testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti

prevádzkovanie dopravy na dráhe

 

Cemmac a.s. vyrába cement od roku 1929, t.j. pomaly už viac ako 90 rokov.

Náš cement je široko využívaný pri výstavbe priemyselných a bytových objektov, ako aj dopravnej infraštruktúry.

Portlandské a zmesné cementy sú v Cemmac a.s. vyrábané na jednom z najmodernejších zariadení v Európe.

 

Súčasná technická úroveň výrobného zariadenia umožňuje vyrábať cement zodpovedajúci norme STN EN 197-1 v triedach:

portlandský cement CEM I 42,5 R

portlandský troskový cement CEM II/A-S 42,5 R

portlandský troskový cement CEM II/B-S 32,5 R

portlandský zmesný cement CEM II/B-M(S-V) 32,5 R

portlandský zmesný cement CEM II/B-M(S-V) 42,5 N

portlandský troskový cement CEM II/B-S 32,5 R/DZ/

Sortiment

Portlandský zmesový cement STN EN 197-1 CEM II/B-M (S-V) 32,5 R

Popis:

Portlandský zmesový cement CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sa vyrába spoločným zomletím kremičitanového (portlandského) slinku, vysokopecnej granulovanej trosky, kremičitého popolčeka a sadrovca. Troska a popolček, ktorých obsah v cemente je max. 35 % upravujú zmesnosť cementu a znižujú vývoj hydratačného tepla. Sadrovec pôsobí ako regulátor tuhnutia cementu.

Portlandský troskový cement STN EN 197-1 CEM II/B-S 32,5 R

Popis:

Portlandský troskový cement CEM II/B-S 32,5 R sa vyrába spoločným zomletím kremičitanového (portlandského) slinku, vysokopecnej granulovanej trosky a sadrovca. Troska, ktorej obsah v cemente je max. 35 %, upravuje zmesnosť cementu a znižuje vývoj hydratačného tepla. Sadrovce pôsobí ako regulátor tuhnutia cementu.

Portlandský zmesový cement STN EN 197-1 CEM II/B-M (S-V) 42,5 N

Popis:

Portlandský zmesový cement CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sa vyrába spoločným zomletím kremičitanového (portlandského) slinku, vysokopecnej granulovanej trosky, kremičitého popolčeka a sadrovca. Troska a popolček, ktorých obsah v cemente je max. 35 % upravujú zmesnosť cementu a znižujú vývoj hydratačného tepla. Sadrovec pôsobí ako regulátor tuhnutia cementu.

Portlandský troskový cement STN EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R

Popis:

Portlandský troskový cement CEM II/A-S 42,5 R sa vyrába spoločným zomletím kremičitanového (portlandského) slinku, vysokopecnej granulovanej trosky a sadrovca. Troska, ktorej obsah v cemente je max. 20 % upravuje zmesnosť cementu a znižuje vývoj hydratačného tepla. Sadrovec pôsobí ako regulátor tuhnutia cementu.

Portlandský cement STN EN 197-1 CEM I 42,5 R

Popis:

Portlandský cement CEM I 42,5 R sa vyrába jemným zomletím kremičitanového (portlandského) slinku a sadrovca. Dosahuje vysoké pevnosti a je vyrábaný bez prísady vysokopecnej trosky. Sadrovec pôsobí ako regulátor tuhnutia cementu .

 

Doprava a mechanizácia

Expedícia cementu

Cemmac a.s. dodáva cement zákazníkom vo forme baleného a voľne loženého produktu.
Balený cement je expedovaný v 25 kg vreciach, ktoré sú uložené na euro-paletách a zafóliované.
Voľne ložený cement je expedovaný cisternovými nákladnými automobilmi.


Portlandské a zmesné cementy sú v Cemmac a.s. vyrábané na jednom z najmodernejších zariadení v Európe. Riadenie technologických procesov sa uskutočňuje z centrálneho velína, pričom sa v maximálnej miere využíva moderná výpočtová technika. Cemmac a.s. má tiež zabudovaný automatický emisný monitorovací systém.

Certifikáty

Kontrola kvality

Kvalitatívne parametre všetkých technologických vstupov a výstupov sú monitorované moderne vybaveným laboratóriom s využitím RTG fluorescenčného analyzátora a difraktometra.