SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s. r. o. - Štrkovňa Udiča

SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s. r. o.
Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov
Ťažba, spracovanie a predaj kameniva.
  
Pre drobný nákup (do 50 t) a v hotovosti kontaktujte prosím priamo expedíciu.

Adresa

SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s. r. o. - Štrkovňa Udiča
Udiča
018 01, Udiča
IČ: 36512907

Prevádzková doba

Pracovné dni 6.00 - 17.00 hod. (inak poďla dohody)
 
V zimnom období môže byť prevádzková doba upravená. Informácie o aktuálnej prevádzkovej dobe Vám poskytne expedícia.

Kontakt

Telefón +421 902 095 937 (Vedúci)
Mobil +421 904 607 701 (Exped.)

Na koho sa obrátiť

Obchodné oddelenie Ing. Martin Josko
+421 903 994 504

Vedúci Ladislav Josko
+421 902 095 937

Expedícia
+421 904 607 701

Obchodní manažer v ČR Aleš Smilek
+420 724 213 227


O nás

Slovenské štrkopiesky, s.r.o. a jej sesterské spoločnosti - František Jampílek a České štěrkopísky spol. s r.o. je zoskupenie firiem zaoberajúcich sa už od roku 1994 celkovým riešením prípravy ťažby, samotnou ťažbou, zušľachťovaním nerastov, distribúciou kameniva a zahladením následkov ťažby sociálne a ekologicky zodpovedným prístupom.
 
Spoločnosť Slovenské Štrkopiesky bola založená v roku 2006 ako sesterská spoločnosť spoločnosti České Štěrkopísky. V roku 2010 spoločnosť uviedla do prevádzky prvú štrkovňu Kočovce - Važiny v okrese Nové Mesto nad Váhom.


Sortiment

  • Kamenivo prírodné ťažené prané  0/4P
  • Kamenivo prírodné ťažené prané  0/22P
  • Kamenivo prírodné ťažené prané  4/8P
  • Kamenivo prírodné ťažené prané  8/16P
  • Kamenivo prírodné ťažené prané  16/22P
  • Kamenivo prírodné ťažené prané  0/22P *

* - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".


Doprava a mechanizácia

Ponúkame možnosť zaistenia dopravy


Referencie

Referencie MRA beton Referencie Stafis  
Referencie Cemex Referencie Frischbeton Referencie - HKS beton
Zapa Referencie TBG doprastav

   

  

Referencie obcí


Kvalita

Vyrábané materiály spĺňajú najprísnejšie požiadavky slovenských a európskych noriem.


Certifikácia